มติ ครม.ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10% ชั้นผู้น้อยสตาร์ท 1.8 หมื่นบาท

28 พ.ย. 2566 | 04:10 น.

เฮ! มติ ครม. ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 กำหนดเป้าหมาย ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่บรรจุใหม่ เงินเดือนสตาร์ท 1.8 หมื่นบาท ในปี 2568

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้ว โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 คาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ภายหลังจากงบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้ 

“การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ จะเริ่มต้นที่ข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน โดยในช่วง 2 ปีนี้ จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ไปถึง 18,000 บาท ส่วนข้าราชการรุ่นพี่ที่เข้ามาแล้วเงินเดือนไม่ถึงจะปรับขึ้นไปเช่นกัน เพื่อให้มีส่วนต่างของเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปด้วย” นายดนุชา กล่าว

ก่อนหน้านี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้สรุปผลการประชุมร่วม 4 หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ. , สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” รวมไปถึงลูกจ้างรัฐ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งครม.ได้เห็นชอบแล้ววันนี้

 

ภาพประกอบข่าว มติครม. ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

 

นายดนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับขึ้นเงินเดือนรอบนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 10% เพื่อให้ปีที่ 2 ของการทำงาน คือปี 2568 ข้าราชการบรรจุใหม่จะมีเงินเดือนแตะ 18,000 บาท แต่ในระหว่างการรอการปรับฐานขึ้นเงินเดือนขึ้น ในช่วงนี้จะมีเงินช่วยค่าครองชีพเข้าไปช่วยก่อน แต่จะเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้น กรมบัญชีกลางจะกลับไปพิจารณารายละเอียดมาเสนอครม.อีกครั้ง

ส่วนกลุ่มข้าราชการที่บรรจุเข้ามาก่อน 1-2 ปี ที่การปรับฐานเงินเดือนใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนั้น จะมีการพิจารณาการปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาใหม่ให้มากขึ้นกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้เงินเดือน 18,000 เล็กน้อย เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างเงินเดือนของข้าราชการเดิมที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้าไม่นานและข้าราชการบรรจุใหม่ด้วย

ทั้งนี้ในรายละเอียดเบื้องต้น การปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ มติของ 4 หน่วยงานได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่จบปริญญาตรีแล้วบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ ไปถึงแค่ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับซี 8 ส่วนระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการในระดับซี 9 จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเพราะมีฐานเงินเดือนที่สูงอยู่แล้ว

 

ภาพประกอบข่าว มติครม. ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

 

“กลุ่มข้าราชการเป้าหมายที่จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน จะเน้นไปที่ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ทั้งที่บรรจุใหม่ และเข้ามาทำงานล่วงหน้าแล้ว 1-2 ปีก่อนจะปรับฐานเงินเดือนใหม่ที่ยังไม่ถึงระยะที่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนมาก่อน จะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นให้ โดยจะปรับขึ้นแบบลดหลั่นกันไปจนไปสุดที่ขั้นชำนาญการพิเศษ แต่พอขึ้นไปถึงระดับผู้เชี่ยวชาญก็ไม่มีการปรับแล้ว” นายดนุชา กล่าว

ส่วนวงเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้นั้น สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่า คงใช้งบประมาณหลัก 5,000 – 6,000 ล้านบาท ในปี 2567 จากงบกลาง ซึ่งเป็นวงเงินไม่มาก เพราะมีเวลาเหลืออีกประมาณ 5 เดือนเท่านั้น ส่วนปีงบประมาณ 2568 คาดว่าจะใช้งบประมาณในหลักหมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ จะเกี่ยวโยงไปถึงกลุ่มข้าราชการบำนาญด้วยหรือไม่นั้น เลขาธิการ สศช. ยอมรับว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับข้าราชการบำนาญ เพราะเกี่ยวข้องกับข้าราชการบรรจุใหม่เป็นหลัก

ด้านนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.วันนี้ เห็นชอบในหลักการของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในรายละเอียดจะไปดำเนินการต่อ ทั้งเรื่องการออกกฎหมาย หรือระเบียบมารองรับ ซึ่งที่ผ่านมา 4 หน่วยงานได้หารือเรื่องดังกล่าวมาเสร็จสิ้น ส่วนงบประมาณที่นำมาใช้ เบื้องต้นอาจจะใช้หลักพันล้านบาทต่อปี