เปิดเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ปวช.-ป.เอก ขึ้นยกแผงมีผล 1 พ.ค. 2567

28 พ.ย. 2566 | 08:13 น.

เปิดอัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หลังครม.มีมติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการล่าสุด มีผล 1 พฤษภาคม 2567

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่เห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ มีเป้าหมายการปรับฐานเงินเดือนใหม่ และรายได้ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่จบปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้จะมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ใช้งบประมาณรวม 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นในปีแรก คือปีงบประมาณ 2567 วงเงินประมาณ 7,200 ล้านบาท ส่วนปีที่ 2 คือ ปีงบประมาณ 2568 วงเงินประมาณ 8,800 ล้านบาท แต่ในการดำเนินการในปีแรกงบประมาณปี 2567 ยังไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้นวงเงินที่ใช้จริงจึงใช้แค่ 5 เดือนเท่านั้น ส่วนงบประมาณช่วยเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งงบประมาณไว้ปีละไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

การปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ ก.พ.ได้จัดทำตารางอัตราเงินเดือนข้าราชการที่บรรจุใหม่และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่

  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปัจจุบัน 8,400-10,340 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 10,340-11,380 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 11,380-12,520 บาท
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 12,650-13,920 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 13,920-15,320 บาท
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 16,500-18,150 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 18,150-19,970 บาท
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 19,250-21,180 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 21,180-23,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปัจจุบัน 21,000-23,100 บาท ปีที่ 1 ปรับเพิ่มเป็น 23,100-25,410 บาท ปีที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 25,410-27,960 บาท

ก.พ.ให้เหตุผล แนวคิดปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ สอดคล้องกับตลาดแรงงานเอกชน ที่ปัจจุบันรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 18,910 บาท จึงต้องปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเพื่อการรักษาคนเก่ง คนดีในระบบข้าราชการ ควบคู่กับการลดขนาดกำลังคนภาครัฐ ปัจจุบัน บวก งบค่ารักษาพยาบาล 39.40% ของงบประมาณ

อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ไม่ครอบคลุมพนักงานส่วนท้องถิ่น