ผ่าไส้ใน "งบฯ 67" มท.อู้ฟู่ 3.5 แสนล้าน "เกษตร" เศร้าโดนหั่นกระทรวงเดียว

23 พ.ย. 2566 | 09:48 น.

เจาะลึกงบประมาณปี 2567 เปิดอันดับกระทรวงไทยได้มากสุด-น้อยสุด พบ "มหาดไทย" อู้ฟู่ได้มากสุด 3.5 แสนล้าน ขณะที่ "กระทรวงเกษตร" เศร้า เป็นกระทรวงเดียวที่โดนหั่น ขณะที่ "คลัง" ได้เพิ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับปี 66

รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 66 ตามที่ สำนักงบประมาณ เสนอ

โดบมีกรอบวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2566 จำนวน 2.95 แสนล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจ เจาะรายละเอียดของงบฯ 67 เพื่อให้คุณผู้อ่านได้เห็นทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านการจัดสรรงบประมาณว่า "กระทรวงไหน" ได้งบมากที่สุด และได้น้อยที่สุด

รวมถึงดูว่า กระทรวงไหนที่ได้งบเพิ่มมากที่สุด และถูกตัดลดงบมากที่สุดเช่นกัน แต่ทั้งนี้การเจาะรายละเอียดดังกล่าวจะไม่มีการรวมกับงบกลาง 6.03 แสนล้านบาท

เรียงลำดับกระทรวงที่ได้งบมากสุด-น้อยสุด

โดยเริ่มที่ส่วนของหน่วยรับงบประมาณ ที่เป็น "กระทรวง" ที่เรียงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดมีดังนี้

 1. กระทรวงมหาดไทย 3.53 แสนล้านบาท
 2. กระทรวงศึกษาธิการ 3.28 แสนล้านบาท
 3. กระทรวงการคลัง 3.27 แสนล้านบาท
 4. กระทรวงกลาโหม 1.98 แสนล้านบาท
 5. กระทรวงคมนาคม 1.83 แสนล้านบาท
 6. กระทรวงสาธารณสุข 1.65 แสนล้านบาท
 7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1.27 แสนล้านบาท 
 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.18 แสนล้านบาท
 9. กระทรวงแรงงาน 6.16 หมื่นล้านบาท
 10. สำนักนายกรัฐมนตรี 3.45 หมื่นล้านบาท
 11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.32 หมื่นล้านบาท
 12. กระทรวงยุติธรรม 2.59 หมื่นล้านบาท
 13. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.53 หมื่นล้านบาท
 14. กระทรวงการต่างประเทศ 9 พันล้านบาท
 15. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8.82 พันล้านบาท
 16. กระทรวงวัฒนธรรม 7 พันล้านบาท
 17. กระทรวงพาณิชย์ 6.82 พันล้านบาท
 18. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 5.59 พันล้านบาท
 19. กระทรวงอุตสาหกรรม 4.5 พันล้านบาท
 20. กระทรวงพลังงาน 2.83 พันล้านบาท

กระทรวงที่โดนตัดงบมากที่สุด

ขณะเดียวกัน ฐานเศรษฐกิจ ยังเจาะลึกดูว่า กระทรวงไหนบ้างที่ถูกตัดลดงบประมาณปี 67 มากที่สุดและน้อยที่สุด ซึ่งพบว่า มีเพียง "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" กระทรวงเดียวเท่านั้นที่ถูกตัดงบปี 67 เมื่อเทียบกับปี 66 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กระทรวงเกษตรสหกรณ์ 

 • ปี 2566 จำนวน 1.28 แสนล้านบาท
 • ปี 2567 จำนวน 1.18 แสนล้านบาท
 • ลดลงจำนวน 9.53 พันล้านบาท

 

กระทรวงที่ได้งบเพิ่มมากที่สุด

สำหรับกระทรวงที่ได้รับงบประมาณปี 2567 เพิ่มมากที่สุด 5 อันดับแรกมีดังนี้ 

 1. กระทรวงการคลัง เพิ่ม 4.2 หมื่นล้านบาท
 2. กระทรวงมหาดไทย เพิ่ม 2.7 หมื่นล้านบาท
 3. กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 1.34 หมื่นล้านบาท
 4. กระทรวงแรงงาน เพิ่ม 7.3 พันล้านบาท
 5. กระทรวงกลาโหม เพิ่ม 3.8 พันล้านบาท