จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ กรมบัญชีกลางสรุปให้แบบม้วนเดียวจบ

31 ต.ค. 2566 | 14:41 น.

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ แบบสมัครใจยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 สามารถเปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง หักเงินกบข. หนี้สหกรณ์ หนี้ธนาคาร อย่างไร กรมบัญชีกลางสรุปให้แบบชัดๆ

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ล่าสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 กรมบัญชีกลาง ประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดย นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลางชี้แจงว่า การจ่ายเงินเดือน 2 รอบจะเริ่มเดือนมกราคม 2567

โดยกรมบัญชีกลางจะมีการปรับแก้กฎหมาย และ ปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

 

สรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

 • เป็นแบบสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน
 • ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน ที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง
 • หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข
 • ข้าราชการ ยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2566  
 • หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม  
 • หากประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบต้องกรอกแบบฟอร์ม
 • สามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียวหรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ

ระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 

 • รอบแรกวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ
 • รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน
 • กลุ่มข้าราชการ ที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2567
 • กลุ่มลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่ มีนาคม 2567
 • ผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม
 • การหักเงินเดือน สมทบกองทุนบำเหน็จบำนานข้าราชการ หรือ กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือ ครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด
 • หนี้กยศ. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

ล่าสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้รายรายเพิ่มเติมในวันนี้ ว่า กรมบัญชีกลางพร้อม!! จ่ายเงินเดือน ขรก. 2 รอบ เริ่ม 16 มกราคม 2567  แนวทางและเงื่อนไจการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

ที่มา: กรมบัญชีกลาง