"GIT"ผนึกพันธมิตรรุกปั้นอุตสาหกรรมการค้าทองคำไทยขึ้นแท่นฮับโลก

09 ก.ย. 2566 | 02:59 น.

"GIT"ผนึกพันธมิตรรุกปั้นอุตสาหกรรมการค้าทองคำไทยขึ้นแท่นฮับโลก รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมทองคำแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้ดำเนินการร่วมกับ World Gold Council และสมาคมผู้ค้าทองคำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการค้าทองคำไทย สู่การเป็นเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการผ่านการประชุม Thailand Gold Forum ภายใต้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมทองคำเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าทองคำให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย 

  • Insightful Panel Discussions: การแบ่งบันความรู้ ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์จากผู้นำในอุตสาหกรรม โดยพูดถึงหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ และการค้าส่งและปลีก 
  • Networking Opportunities: การเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และมองหาโอกาสในการร่วมมือเพื่อการเติบโตอนาคตของอุตสาหกรรมทองคำ 

GITผนึกพันธมิตรรุกปั้นอุตสาหกรรมการค้าทองคำไทยขึ้นแท่นฮับโลก

  • Cutting-Edge Technology: พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมการค้าทองคำ 
  • Market Intelligence: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และการคาดการณ์ของตลาด ที่จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ 
  • Global Perspective: ร่วมการสนทนาแบบไร้พรมแดน และค้นหาโอกาสใหม่ เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การค้าทองคำโลก 

สำหรับทองคำนั้น ตั้งแต่โบราณได้ถูกนำมาผลิตแปรรูปเป็นเครื่องประดับทอง และใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ รวมถึงสะสมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้า 

และปัจจุบันทองคำได้พัฒนาความเกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรมและรูปแบบการนำมาใช้ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งได้มีการพัฒนาการจากตลาดค้าขายทองคำในประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก

"Thailand Gold Forum ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ด้านการค้าทองคำ ที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมทองคำ รวมทั้งสร้างสรรค์ สนับสนุนให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน"