ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันที่ 18 พ.ค.2567 ราคาขายรวมค่ากำเหน็จ 10,800 บาท

18 พ.ค. 2567 | 02:34 น.

ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันนี้ล่าสุด 18 พ.ค.2567 รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท ราคาขายอยู่ที่ 10,800 บาท ราคาทองคำแท่ง ขายออก 41,200 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,700 บาท

สำหรับราคาทองวันนี้ 18 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,650 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,300 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,800 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,600 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,100 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,700 บาท

สำหรับราคาทองวันนี้ 17 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,106 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,606 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,213 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,713 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,425 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,925 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,850 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,350 บาท

 

สำหรับราคาทองวันนี้ 16 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,125 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,625 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,250 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,750 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,000 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,000 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,500 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,600 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,700 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,400 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,900 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,800 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,300 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,600 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,700 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,400 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,900 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,800 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,300 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,138 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,638 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,275 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,775 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,550 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,050 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,600 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,138 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,638 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,275 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,775 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,550 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,050 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,600 บาท

 

สำหรับราคาทองวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,600 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,700 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,400 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,900 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,800 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,300 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,050 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,550 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,600 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,700 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,400 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,900 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,056 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,556 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,613 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,725 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,950 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,056 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,556 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,613 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,725 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 40,950 บาท


ที่มา : สมาคมค้าทองคำ