รับเปิดเทอม ศธ. ผ่อนผัน ไม่แต่งชุดนักเรียนไปเรียนได้

18 พ.ค. 2567 | 03:15 น.

“คารม” เผย ศธ.ผ่อนผัน แนวปฏิบัติ "การแต่งเครื่องแบบนักเรียน โดยเฉพาะการยกเว้นการแต่งเครื่องแบบรองเท้านักเรียน โดยอาจใช้ชุดและรองเท้าอื่นได้” เพื่อลดภาระผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างจริงจัง

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการลดภาระครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้อย่างมาก

นายคารม กล่าวว่า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายของรัฐบาล ได้ลงนามในหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบและรองเท้าของนักเรียน ให้เป็นชุดหรือรองเท้าอื่น โดยให้คำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม ซึ่งนับว่า เป็นเข้าใจถึงครอบครัวนักเรียนที่ขาดความพร้อมในเรื่องการแต่งกาย ให้มีทางออกในการแต่งกายอย่างเหมาะสม แล้วรายงานผลการดำเนินการ พร้อมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ 

นับเป็นการบริหารงานรูปแบบใหม่กล้าคิดนอกกรอบ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศทางการศึกษา ให้นักเรียนดี และผู้ปกครองมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน

"รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในทุกมิติ นอกจากการศึกษาฟรีในภาคบังคับ รวมถึงมี กยศ. ให้นักเรียน ศึกษากู้ยืมเป็นทุนการศึกษา การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองถือเป็นอีกนโยบายที่สำคัญ ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรม จะทำให้ผู้ปกครองสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายในการดำรงชีพได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย" นายคารม กล่าว