EXIM BANK เผย 5 เคล็ดลับ ขอสินเชื่อผ่านฉลุย ยอดขายปัง

18 พ.ค. 2567 | 03:50 น.

EXIM BANK เผย 5 เคล็ดลับ ขอสินเชื่อผ่านฉลุย ยอดขายปัง สำหรับ SMEs ภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (Money Expo 2024) ลั่น แนวทาง 5C ทำได้แน่

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และประธานการจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 (Money Expo 2024) ณ บูท EXIM Greenovation (บูท H1) 

พร้อมบรรยายหัวข้อ “เคล็ดลับขอสินเชื่อผ่านฉลุย ยอดขายปัง” ในงาน Money Expo 2024 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ให้ความรู้แนวทางในการเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน รวมถึงอุปสรรคและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยครั้งจากมุมมองของนายธนาคาร แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลที่สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกแต่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน

 

โดยผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงแนวทางการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารที่เรียกว่า 5C ประกอบด้วย

  • ตัวตนที่น่าเชื่อถือของธุรกิจ (Character) 
  • เงินทุนในการทำธุรกิจ (Capital) 
  • ความสามารถของธุรกิจ (Capacity) 
  • หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน (Collateral)
  • เงื่อนไขประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ (Conditions)

โดยไม่ต้องติดต่อผ่านนายหน้า (Brokers) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกหลอกหรือเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรปรับธุรกิจให้แข่งขันได้ตามเทรนด์โลกปัจจุบัน โดยดำเนินการ 2P คือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Process) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products) เพื่อให้เกิด 4P ที่แข่งขันได้ ได้แก่ ราคา (Price) , ตลาด (Place) , กำไร (Profit) และโปรโมชัน (Promotion) ทางการเงินจากธนาคาร หลักการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดโลก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

EXIM BANK ในฐานะ Green Development Bank มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ร่วมออกบูท EXIM Greenovation (บูท H1) เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงิน เติมความรู้ เติมโอกาส เติมเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลที่สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก ตลอดงาน Money Expo 2024 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของ EXIM BANK ในราคาย่อมเยา เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าจากวัตถุดิบในชุมชนที่มีกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออกของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของ EXIM BANK ในราคาย่อมเยา เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าจากวัตถุดิบในชุมชนที่มีกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี