เศรษฐา ชวนเอกชนอิตาลีย้ายฐานลงทุนไทย พัฒนาเกษตร พลังงาน อิเล็กฯ EV

18 พ.ค. 2567 | 02:01 น.

นายกฯ "เศรษฐา ทวีสิน" หารือผู้ว่าแคว้นลอมบาร์เดีย ชวนเอกชนอิตาลีย้ายฐานลงทุนไทย ด้านเกษตรอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด ตั้งเฮดควอเตอร์ และแลนด์บริดจ์

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับ นายอัตตีลีโอ ฟอนตานา (Mr. Attilio Fontana) ผู้ว่าแคว้นลอมบาร์เดีย เกี่ยวกับช่องทางการลงทุนระหว่างไทยและเอกชนอิตาลี

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและผู้ว่าแคว้นลอมบาร์เดีย ต่างยินดีที่ได้พบหารือกันในวันนี้ ซึ่งเป็นโอกาสในการพูดคุยเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมแคว้นลอมบาร์เดียในฐานะเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำระดับโลกจำนวนมาก และมี GDP ที่สูงที่สุดในอิตาลี และโดยไทยพร้อมมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการลงทุน

 

เศรษฐา ชวนเอกชนอิตาลีย้ายฐานลงทุนไทย พัฒนาเกษตร พลังงาน อิเล็กฯ EV

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านการลงทุน โดยนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจากแคว้นลอมบาร์เดียในการผลักดันภาคเอกชนให้พิจารณาย้ายฐานการผลิต หรือเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาการเกษตรอัจฉริยะ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไทยมีศักยภาพและมีการลงทุนเพื่อผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติจำนวนมาก และพร้อมรับการลงทุนจากภาคเอกชนอิตาลี

นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีความร่วมมือในด้านพลังงานสะอาด รวมถึงพลังงานน้ำ ซึ่งแคว้นลอมบาร์เดียมีความเชี่ยวชาญ และมีโรงงานผลิตพลังงานสะอาดจำนวนมาก ทั้งสองฝ่ายจึงอาจพิจารณาโอกาสในการลงทุนร่วมกัน ซึ่งไทยพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกการลงทุน ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการด้านวีซ่า ซึ่งอิตาลีอาจพิจารณาตั้ง สำนักงานระดับภูมิภาค (Regional Headquarters: RHQ) ในไทยได้ ด้านผู้ว่าแคว้นลอมบาร์เดียพร้อมพิจารณาโอกาสการลงทุนและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ

 

เศรษฐา ชวนเอกชนอิตาลีย้ายฐานลงทุนไทย พัฒนาเกษตร พลังงาน อิเล็กฯ EV

ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผู้แทนการค้าไทย และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะจัดทีมประเทศเยือนแคว้นลอมบาร์เดียเพื่อพบหารือ ผู้ประกอบการชาวอิตาลี

พร้อมนำเสนอโครงการสำคัญของไทย Mega Project ทั้งโครงการท่าเรือน้ำลึก โครงการ Landbridge และโครงการสำคัญต่าง ๆ ของไทยไปนำเสนอ เพื่อดึงดูดการลงทุน โดยผู้ว่าแคว้นลอมบาร์เดียยินดีอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะได้พบปะหารือกัน โดยเชื่อมั่นว่าการพบกันจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ 

ตอนท้าย นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับการดำเนินธุรกิจ ประเทศไทยพร้อมเปิดรับการลงทุน และพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันอย่างเต็มที่

 

เศรษฐา ชวนเอกชนอิตาลีย้ายฐานลงทุนไทย พัฒนาเกษตร พลังงาน อิเล็กฯ EV