คลังยันชงรัฐบาลใหม่เก็บภาษีขายหุ้น ลุยปฏิรูปภาษี 20 รายการ

17 ก.ค. 2566 | 02:17 น.

คลังยันชงรัฐบาลใหม่เก็บภาษีขายหุ้น พร้อมปฏิรูปโครงสร้างภาษีกว่า 20 รายการ ทบทวนมาตรการลดหย่อนภาษี ไม่อุ้มคนรวยเกินไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังยืนยันที่จะเสนอรัฐบาลใหม่เก็บภาษีการขายหุ้นตามที่ได้วางแผนไว้ แต่ที่ไม่สามารถอนุมัติได้ในรัฐบาลนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ ส่วนจะเสนอให้เก็บ Capital gain tax หรือไม่ ขณะนี้ ยังไม่ได้พิจารณา แต่ก็อยู่ในแผนที่จะนำมาใช้ในระยะต่อไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณ ปลัดกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีแผนการปฏิรูประบบภาษีของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้วกว่า 20 รายการ แต่วันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะทำอะไร อย่างไรก็ตาม แผนการปฏิรูปภาษีเบื้องต้นจะมีการแบ่งช่วงเวลา บางมาตรการจะดำเนินการใน 2 ปี หรือภายใน 5 ปี เป็นต้น

ทั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุน เพื่อช่วยสนับสนุนการลงทุนในตลาดทุนมานานหลายปีแล้ว เป็นการช่วยคนรวยมากเกินไปหรือไม่ อาจต้องทบทวนวิธีนำค่าลดหย่อนหลายๆ รายการ โดยอาจกำหนดเพดานวงเงินลดหย่อนสูงสุดให้ผู้เสียภาษีเลือกรายการที่ต้องการหักลดหย่อนเอง เป็นต้น

“ทุกรัฐบาลที่เข้ามาไม่ว่าจากพรรคใด แผนปฏิรูปภาษีจะเป็นแผนแรกที่กระทรวงการคลังต้องกางให้ดูว่าแผนจัดเก็บรายได้ แผนรายจ่ายควรจะเป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่เอาไปให้ดูหมดว่าคนที่ทำนโยบายจะดำเนินการอย่างไร”