ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็กช่องทางตรวจสอบสิทธิที่นี่

13 พ.ค. 2566 | 01:09 น.

ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 กระทรวงการคลัง ประกาศผลผ่านเกณฑ์-ไม่ผ่านเกณฑ์ วันไหน เช็กช่องทางตรวจสอบสิทธิ และ วันเวลายืนยันตัวตน ทั้งหมดคลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

ยื่นอุทธรณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้วันที่ 1 พ.ค.66 เป็นวันสุดท้ายสำหรับให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ได้ดำเนินการขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่  ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดย กระทรวงการคลัง จะประกาศผลผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์ ในเดือนมิ.ย.66

ช่องทางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

 • คลิกไปที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th
 • หลังจากนั้นคลิกไปตรวจสอบสถานะลงทะเบียน
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอก วัน เดือน ปี เกิด
 • คลิก ตรวจสอบข้อมูล

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

 

รายละเอียดยืนยันตัวตน-วันเริ่มใช้สิทธิ และ การรับสิทธิเพื่อใช้จ่าย

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน    วันที่เริ่มใช้สิทธิ    การได้รับสิทธิ

 • 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66       1 มิ.ย. 66         
 • 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66        1 ก.ค. 66

ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ( สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

 • 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป       1 ส.ค. 66    

ยืนยันตัวตนได้ที่ไหน

เมื่อผ่านเกณฑ์คัดเลือกแล้วสามารถยืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 วันนี้ 13 พ.ค. 66 กระทรวงการคลัง โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูล จำนวนผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,266,682 ราย ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้ยื่นอุทธรณ์ของผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาผลอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

 

 

ที่มา: กระทรวงการคลัง,โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ