บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พ.ค.66 วันนี้มีเงินโอนเข้า ดูไทม์ไลน์ที่นี่

30 เม.ย. 2566 | 17:40 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือน พ.ค. 66 วันนี้ กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน โดยครั้งนี้โอนเงินเป็นครั้งที่ 2 ใช้จ่ายอะไรบ้าง ดูไทม์ไลน์ที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือน พ.ค. 66 ใช้จ่ายอะไรบ้าง วันนี้ 1 พ.ค. 66 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ซึ่งในเดือนนี้ กรมบัญชีกลาง โอนเงินเป็นงวดที่สองให้กับผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 13 ล้านราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือน พ.ค. 66 ใช้จ่ายอะไรบ้าง มีดังนี้

วันที่ 1 พ.ค.66

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ประกอบไปด้วย บขส. , รถไฟ , ขสมก. , รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

วันที่ 18 พ.ค.66

ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560 และ เพิ่มเติม)

  • ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ค่าน้ำประปกาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผูเถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปากไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)

  • จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิใหม่ทุกคน โดยลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้า 1 แห่ง และ ผู้ให้บริการประปา 1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง)

วันที่ 20 พ.ค.

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก.

ที่มา; กรมบัญชีกลาง