บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566 เช็คความคืบหน้าตรวจสอบสถานะถึงไหนแล้ว

21 มี.ค. 2566 | 23:35 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566 ความคืบหน้ายืนยันตัวตนผ่าน - ไม่ผ่านเกณฑ์ เป็นจำนวนเท่าไหร่ ตรวจสอบสถานะด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566 ล่าสุด สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว ที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จำนวน 13.59 ล้านราย ตรวจสอบสถานะผ่านหรือไม่ผ่านได้ด้วยตนเอง  ล่าสุด กระทรวงการคลัง แจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีดังนี้

ยืนยันตัวตนสำเร็จ

  • จำนวนทั้งสิ้น 11,383,700 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 77.99 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย)

อยู่ระหว่างอุทธรณ์?

  • ผู้ยื่นอุทธรณ์ผลไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 น.  กระทรวงการคลัง แจ้งว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,122,950 ราย

 

ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จยื่นอุทธรณ์ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง  คือ

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
  • ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 23.00 น. ของทุกวัน
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน
  • สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ (ผู้มีสิทธิ) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป.

ทีมา: กระทรวงการคลัง