วิธีรับส่วนลดค่าน้ำประปา "กปน. -กปภ." บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

18 มี.ค. 2566 | 20:10 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ เช็ควิธีลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำจาก "การประปานครหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค" อย่างละเอียดได้ที่นี่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จแล้วประสงค์ต้องการเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยในส่วนของค่าน้ำประปานั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติรับสิทธิบรรเทาภาระค่าน้ำประปา

1.เลือกลงทะเบียนขอรับสิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง)

2.ลงทะเบียนรับสิทธิ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ

3.ลงทะเบียนขอรับสิทธิภายในวันที่ 25 ของเดือน ก่อนเวลา 17.00 น จะเริ่มได้รับสิทธิสนับสนุนค่าน้ำประปาในใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนถัดไปที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)

4.ผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)

5.กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

6.กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

ช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

วิธีรับส่วนลดค่าน้ำประปา \"กปน. -กปภ.\" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำจากการประปานครหลวง (กปน.)

กรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปภ. หรือ กปน. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ "ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566" 

ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ทุกเดือน ก่อนวันที่การประปาส่วนภูมิภาคอ่านมาตรวัดน้ำและออกใบแจ้งค่าน้ำประปา

หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ผู้ใช้น้ำ จะต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเลขที่ผู้ใช้น้ำเดิม และจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำใหม่อีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345

วิธีรับส่วนลดค่าน้ำประปา \"กปน. -กปภ.\" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่