เช็คสิทธิ์บัตรคนจนยังไง อัพเดทอีกรอบหลังมีผู้ลงทะเบียนยังสงสัย

17 มี.ค. 2566 | 06:17 น.

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนยังไง อัพเดทกันอีกรอบหลังมีผู้ลงทะเบียนหลายคนยังสงสัยหลังตรวจสอบสถานะไม่ผ่าน คลิกอ่านรายละเอียดด่วน

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนยังไง อัพเดทกันอีกรอบ หลังมีผู้ลงทะเบียนหลายคนตรวจสอบสถานะไม่ผ่าน ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 13.59 ล้านราย จากจำนวน 22 ล้านราย ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่าน

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนยังไง ยังคงเป็นคำถามสำหรับผู้ลงทะเบียนหลายๆ คน ที่ยังสงสัย “ฐานเศรษฐกิจ” จึงได้ทำการอัปเดตอีกรอบ

ตรวจสอบบัตรคนจนผ่าน  3 ช่องทาง

ผ่านทางเว็บไซต์

 หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

  •  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ช่องทางที่ 3

โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นต้น ระหว่าง วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

 

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนผ่านแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

เมื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนผ่านแล้ว ให้ ผู้ลงทะเบียนไปยืนยันตัวตน กับ ธนาคารรัฐ 3 แห่ง คือ

 

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนยังไง ธนาคารกรุงไทย

  • ให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดให้บริการ

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

  • ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 27 สิงหาคม 2566

เช็คสิทธิ์บัตรคนจนไม่ผ่านแล้วทำไงต่อ

ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่าน 2 ช่องทาง โดยมีขั้นตอนดังนี้

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

  • สามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
  • ผ่านทางเว็บไซต์   https://welfare.mof.go.th    หรือ  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th  ในวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน  
  • ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ทั้ง 7 หน่วยงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.สสำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ที่มา: โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ