ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กช่องทางรับสิทธิ์

14 มี.ค. 2566 | 23:04 น.

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เช็กช่องทางรับสิทธิ์ ส่วนลดค่าไฟ 315 บาท ตรวจสอบรายละเอียดด่วน

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ สำหรับผู้ที่ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1-26 มี.ค.66 ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้จ่ายบัตรคนจนบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทดการ์ด โดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ หรือ กทร. เปิดให้ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ เพื่อรับส่วนลดค่าไฟ 315 บาท ส่วนลดค่าไฟรอบใหม่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันแรก

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ กฟน.

กรอกข้อมูล เพิ่มเติมดังนี้

 • ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 •  ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 •  ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 •  เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
 •   E-mail ของผู้ลงทะเบียน
 •  กดปุ่มลงทะเบียน

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่

 

 วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ กฟภ.

1.คลิกไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 •  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 •  หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 • รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 • บิลประจำเดือน
 •  จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

ลดค่าไฟฟ้า กฟภ.

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

 • ลงทะเบียนที่สำนักงาน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)
 • หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th
 • หากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน

คลิกยอมรับเงื่อนไข

คลิก กรอกข้อมูล 

 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอก ชื่อ นามสกุล
 • กรอก หมายเลขโทรศัพท์
 • กรอก รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 • กรอกอีกเมล์

คลิก ยืนยันข้อมูล

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.- 8 เม.ย.66

 • จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ หลังวันที่ 9 เม.ย.66 เป็นต้นไป

 • จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

ที่มา: กฟน. กฟภ. กทร.