เป็นองค์กรที่ดีหรือไม่?  เป็นผู้นำที่ใช่หรือเปล่า? 

28 ม.ค. 2566 | 10:00 น.

9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อและความรู้สึกของผู้คน ที่มีต่อองค์กรและผู้นำ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ เห็นด้วยหรือเปล่า ก็ต้องยอมรับว่า “ภาพที่คนอื่นเห็นเรา คือความจริงในสายตาของเขา” (Perception is Reality)

“อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา” ผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป กล่าวว่า เราเป็นองค์กรที่ดีหรือไม่ ? เราเป็นผู้นำที่ใช่หรือเปล่า? ไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ตัดสิน แต่คนอื่นต่างหากตัดสินเรา พวกเขาตัดสินเราจากอะไร ?


 ผลสำรวจจาก Weber Shandwick บริษัท Network PR Agency ระดับโลก พบว่ามี 9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้คน ที่มีต่อองค์กรและผู้นำ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. What people say (การพูดปากต่อปาก) - 88% ของการบอกต่อ ส่งผลมากที่สุดต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อองค์กรและผู้นำ ยิ่งมีการบอกต่อกันมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ข้อมูลฟังดูมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น (ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือเท็จก็ตาม)
 

2. Online reviews (การรีวิวออนไลน์) - 83% เชื่อการรีวิวหรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง ทิศทางของการรีวิวเอียงไปทางไหน ก็มีแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่จะโน้มเอียงไปทางนั้นด้วย

3. Online search results (ผลการค้นหาออนไลน์) - 81% เชื่อถือตามผลของการเสิร์ชหาผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อค้นหาแล้วมีชื่อขององค์กรหรือผู้นำนั้นๆ อยู่ในระดับต้นๆ ของการแสดงผล ผู้คนก็มีแนวโน้มเชื่อไปตามนั้น


 4. News sources (แหล่งข่าว) - มีผลต่อความรู้สึกของผู้คนถึง 79% การสื่อสารข่าวสารขององค์กรสู่สาธารณะจะช่วยเน้นย้ำภาพลักษณ์ที่ดีให้คนเชื่อใจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนขาดความไว้วางใจต่อองค์กรและผู้นำ การคงอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืนก็เป็นเรื่องยาก
 

5. Company website (เว็บไซต์บริษัท) - พบว่ามีผลกว่า 74% เพราะเว็บไซต์ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้สามารถเข้าใจถึงความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ความใฝ่ฝันและค่านิยมขององค์กรได้ด้วย


 6. Awards and rankings (รางวัลและการจัดอันดับ)-พบว่ามีผลถึง 63% เพราะรางวัลหรืออันดับขององค์กรในตลาด บ่งบอกถึงความสำเร็จ ความเก่งกาจและการเป็นผู้นำในระดับที่เป็นที่ยอมรับจากสาธารณะ


 7. Company leader’s communications (การสื่อสารของผู้นำองค์กร) - สิ่งที่ผู้นำขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ สื่อออกไป มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนถึง 59% ผู้นำดี สื่อสารเก่ง ก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน ผู้นำที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมหรือสื่อสารไม่เข้าท่า ก็มีผลเสียต่อองค์กรด้วยเช่นกัน


 8. Advertising (การโฆษณา) - มีผลต่อการรับรู้ 56% เพราะการโฆษณาจะช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ด้วยข้อมูลและภาพลักษณ์ที่ถูกต้องได้


 9. Social networks (สื่อออนไลน์) - มีผล 49% แม้จะมีน้ำหนักน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์เป็นอีกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว ประหยัด และเข้าถึงคนได้ในวงกว้าง ทั้งที่เป็นกระแสในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
 

เมื่อเข้าใจพฤติกรรมการรับรู้ของผู้คนมากขึ้น ก็ทำให้สามารถสรรหากลยุทธ์หรือวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารให้มากขึ้นได้เช่นกัน

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,856 วันที่ 26 - 28 มกราคม พ.ศ. 2566