ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 “ไม่สมบูรณ์” แก้ไขได้ถึง 23 ธ.ค.นี้

20 ธ.ค. 2565 | 08:57 น.

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็คด่วน หากพบขึ้น“สถานะไม่สมบูรณ์” เปิดให้แก้ไขข้อมูลได้ถึง 23 ธ.ค.นี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ผ่านมานั้น พบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จำนวนถึง 1,386,423 ราย เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง รีบตรวจสอบสถานะ และแก้ไขข้อมูลก่อน 23 ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

 

ช่องทางตรวจสอบ สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ
  • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางเว็บไซต์

 

 1. คลิก ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 1.  กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 2.  กรอก วัน เดือน ปี
 3. คลิก ตรวจสอบข้อมูล

วิธีตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งหากตรวจสอบพบว่า มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล ในช่องทางเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยกระทรวงการคลังพบว่า ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทั้งหมด 21,016,770 ราย