ของขวัญปีใหม่ 2566 มีแน่วันที่ 20 ธ.ค. ครม.พร้อมคลอดมาตรการเยียวยา

07 ธันวาคม 2565

ของขวัญปีใหม่ 2566 มีแน่ วันที่ 20 ธ.ค. ครม.พร้อมคลอดเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ต่อมาตรการเยียวยาลดค่าครองชีพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 แม้เมื่อวานนี้ (6 ธันวาคม) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ไม่ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยเหตุผลที่ว่า ครม.ยังมีเวลาพิจารณาถึงสิ้นปีนี้ โดยจะพิจารณาหลังจากกลับการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - สหภาพยุโรป สมัยพิเศษซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคมนี้ ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เนื่องจากขณะนี้มาตรการเยียวยาอยู่ในระหว่างขั้นตอนของกฎหมาย รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณซึ่งจะต้องมีการตัดสินใจกันอีกหนึ่ง

 

ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ ครม.อนุมัติมาตรการเยียวยามีดังนี้

 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

  • จำนวน  2 ล้านสิทธิ์ 
  • ช่วยจ่ายค่าห้องพักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
  • 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

ช้อปดีมีคืน

  • ผู้ใช้สิทธิ์ ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี
  • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้

มาตรการเยียวยาลดค่าไฟ- ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ลดค่าไฟฟ้า

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน อุดหนุนเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

ลดค่าน้ำประปา

  1. ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

มาตรการเยียวยา

 

 

 เงินเบี้ยเพิ่มเบี้ยความพิการ

  • 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการและได้เงินเบี้ยความพิการ)
  • สามารถกดเป็นเงินสดได้.