บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โอนเงินแล้ววันนี้ เช็คเลย

30 พ.ย. 2565 | 20:00 น.

เช็คเลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน คลัง โอนเงินงวดแรกเดือนธันวาคม 2565 แล้ววันนี้ พร้อมเช็คไทม์ไลน์วันโอนเงินที่เหลือได้ที่นี่  

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในเดือนธันวาคม 2565 นี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำหรับงวดแรกของเดือนนั้นจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป


สำหรับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรในเดือนธันวาคม 2565 นี้ จะมีการโอนเงินเข้าบัตรฯ จำนวน 3 งวดด้วยกัน ดังนี้  

 

งวดแรก โอนเข้าบัตรวันที่ 1 ธ.ค. 2565

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค.2565) 
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) ค่าโดยสารรถ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

ทั้งนี้ สำหรับเงินโอนงวดแรกนี้จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป 

 

งวดที่ 2 โอนเข้าบัตรฯ วันที่ 18 ธ.ค.2565 ซึ่งสามารถถอนเป็นเงินสดและสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ ประกอบด้วย

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

 

งวดสุดท้าย โอนเงินเข้าบัตรฯ วันที่ 22 ธ.ค.2565

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000