บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 อัพเดทด่วนวันโอนเงินเข้า

28 พ.ย. 2565 | 23:45 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนธันวาคม 2565 อัพเดทที่นี่ด่วนเช็คไทม์ไลน์วันโอนเงินเข้าดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2565  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กระทรวงการคลัง โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.17 ล้านราย ประจำเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้

 

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน  มีดังนี้

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 •  กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

หมายเหตุ: ครม.อนุมัติ  ต่ออายุค่าน้ำ และ ค่าไฟ ออกไปอีก7 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • กดเป็นเงินสดได้.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง