ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ เปิดให้แก้ไขข้อมูลแล้ว

06 ธ.ค. 2565 | 06:38 น.

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ ล่าสุดสำนักงานเขตดอนเมือง เปิดรอบแก้ไขข้อมูลคงค้างในระบบและอัพโหลดเอกสาร

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ หลัง กระทรวงการคลัง ปิดให้ลงทะเบียนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  ทั้งสิ้น 22,294,282 ราย

  • แบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,693,353 ราย
  • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,600,929 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)
  • จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ
  • เพศหญิงร้อยละ 55.15
  • เพศชายร้อยละ 44.85
  • ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

 

ล่าสุด สำนักงานเขตดอนเมือง ได้แจ้งว่าเปิดรอบแก้ไขข้อมูลที่คงค้างในระบบและการอัพโหลดเอกสารโครงการรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2565 ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

1. กรณีรับแบบฟอร์มแต่ยังไม่ได้บันทึก

2. กรณีลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่อัพโหลดเอกสาร (สามารถอัพโหลดเอกสารได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565)

3. กรณีการไม่ยืนยันข้อมูล

3.1 รับแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วยังไม่บันทึกข้อมูล หรือกรณีคีย์ข้อมูลไม่เข้า

3.2 ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่อัพโหลดเอกสาร

3.3 การไม่ยืนยันข้อมูลผู้ลงทะเบียน

4. กรณีบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ตกค้าง และกรณีกดยืนยันข้อมูล จะประกาศผล Dopa ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

กรุณาติดต่อหน่วยรับลงทะเบียน สำนักงานเขตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว.

 

ที่มา: สำนักงานเขตดอนเมือง