svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมราง” เปิดสถิติผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านพุ่ง 2.8 ล้านคน รับวันหยุดยาว

16 ตุลาคม 2565

“กรมราง” เปิดสถิติผู้โดยสารเดินทางด้วยระบบราง ช่วงวันหยุดยาว แตะ 2.8 ล้านคน สูงกว่าประมาณการ 11% ยันไม่พบอุบัติเหตุเดินรถไฟ เผยระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง เร่งประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางกลับกทม.

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม  2,832,040 คน มากกว่าประมาณการ 298,929 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.80 (ประมาณการรวม3 วัน  2,533,111 คน แบ่งเป็นรถไฟ 203,940 คนและรถไฟฟ้า 2,329,171 คน) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม  190,828 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 79,870  คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 110,958 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม  94,951 คน และขาเข้า  95,877 คน 

 

 

 

ทั้งนี้พบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 70,030  คน (ขาออก 34,734 คน และขาเข้า 35,296 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ  46,061 คน (ขาออก 22,200  คน และขาเข้า 23,861 คน) สายเหนือ 37,851  คน (ขาออก 19,097  คน ขาเข้า 18,772 คน)  สายตะวันออก 25,053 คน (ขาออก 12,968 คน ขาเข้า 12,085 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง  11,833 คน(ขาออก 5,970 คน ขาเข้า 5,863 คน)

 

 

 

ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,641,212 คน  ประกอบด้วย Airport Rail Link  138,182 คน สายสีแดง 40,599 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 76,395 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 788,839 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,597,197 คน 

 

“กรมราง” เปิดสถิติผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านพุ่ง 2.8 ล้านคน รับวันหยุดยาว

เมื่อวาน (วันที่ 15 ตุลาคม 2565) ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของวันหยุดต่อเนื่อง มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง  รวมจำนวน 948,223  คน มากกว่าประมาณการ จำนวน 201,290  คน (ประมาณการวันที่15ต.ค.65 จำนวน 746,933 คน)  หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 26.95   แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 61,463 คน  และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน  886,760 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 223 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 61,463  คน  น้อยกว่าประมาณการ 6,618 คน (ประมาณวันที่ 15 ต.ค. 65 จำนวน 68,081 คน) หรือต่ำกว่าประมาณกาา ร้อยละ 9.72  แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์  26,370 คนและเชิงสังคม 35,093  คน  โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน  29,331 คน  และผู้โดยสารขาเข้า  32,132 คน  โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง  23,587 คน (ผู้โดยสารขาออก 11,312 คน ผู้โดยสารขาเข้า 12,275 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14,048 คน (ผู้โดยสารขาออก  6,397 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,651 คน) สายเหนือ  12,166 คน (ผู้โดยสารขาออก  5,879 คน ผู้โดยสารขาเข้า  6,287 คน) สายตะวันออก 8,125 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,003 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,122 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,537 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,740 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,797 คน)

“กรมราง” เปิดสถิติผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านพุ่ง 2.8 ล้านคน รับวันหยุดยาว

 


 ทั้งนี้ รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารหนาแน่น  โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นวันแรกที่ รฟท. นำรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY มาทำขบวนรถด่วนพิเศษ รวมจำนวน 6 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 กรุงเทพ-เชียงใหม่, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13 กรุงเทพ-เชียงใหม่, 23 กรุงเทพ-อุบลราชธานี, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 กรุงเทพ-หนองคาย, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่ และ ขบวนรถด่วนพิเศษ 37 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก 

2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 886,760 คน มากกว่าประมาณการ 207,908 คน (ประมาณการวันที่ 15 ต.ค. 65 จำนวน  678,852 คน) หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 30.63  ให้บริการรวม 1,879 เที่ยววิ่ง รองรับได้เพียงพอโดยไม่มีรถวิ่งเสริม  ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 46,164 คน  รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)  230 เที่ยววิ่ง จำนวน 13,112  คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยววิ่ง จำนวน 25,001 คน  รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 322 เที่ยววิ่ง จำนวน 249,875 คน  และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง)  937 เที่ยววิ่ง จำนวน 552,608 คน  โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 15 ต.ค. 65 ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. 

 

“กรมราง” เปิดสถิติผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านพุ่ง 2.8 ล้านคน รับวันหยุดยาว

 

สำหรับในวันนี้ (16ตุลาคม 2565) คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพ โดยกรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบราง จัดเตรียมขบวนรถให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ โดย รฟท. เพิ่มตู้เพิ่มไปกับขบวนรถที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และรถไฟฟ้าจัดเตรียมขบวนรถเสริมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยในวันนี้จะมีรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY ให้บริการรวม 12 ขบวน (ไป 6 ขบวน และกลับ 6 ขบวน) ทั้งนี้ คาดว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY อีก 15 คัน จะมาถึงไทยช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ก่อนนำมาให้บริการแก่ประชาชนต่อไป