svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“คมนาคม” เร่งพัฒนาถนน-มอเตอร์เวย์ บูมพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

16 ตุลาคม 2565

“คมนาคม” สั่ง ทล. เดินหน้าพัฒนาถนน-มอเตอร์เวย์ หวังเพิ่มสะดวกประชาชนเดินทาง เชื่อมต่อรถไฟทางคู่ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รวมทั้งก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงและทางหลวงชนบทให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับทางหลวงอื่น ๆ

 

“คมนาคม” เร่งพัฒนาถนน-มอเตอร์เวย์ บูมพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

 

สำหรับความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 62,452 ล้านบาท โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผ่านพื้นที่อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี - อำเภอพนมทวน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้ากว่า 82% กำหนดเปิดให้บริการในปี 2566
 

ทั้งนี้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 ส่วนต่อขยายจาก กาญจนบุรี - ชายแดนไทย/เมียนมาร์ (บ้านพุน้ำร้อน) จะเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขนาด 4 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน ระยะทาง 82 กิโลเมตร ปัจจุบันการดำเนินงานได้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (FS) และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ สำหรับรูปแบบการลงทุนและแผนดำเนินโครงการอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย

 

 

 

นอกจากนี้ ในพื้นที่จ.กาญจนบุรี ยังมีโครงการแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค MR-MAP เป็นโครงข่ายคมนาคมที่ประกอบไปด้วยถนนมอเตอร์เวย์และทางรถไฟพัฒนาอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางกับภาคอื่นของประเทศไทยให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ส่งเสริมการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

 

“คมนาคม” เร่งพัฒนาถนน-มอเตอร์เวย์ บูมพื้นที่ จ.กาญจนบุรี


ส่วนความก้าวหน้าโครงการทางหลวงหมายเลข 3443 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ และทางหลวงชนบท กจ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+200 โดยเส้นทางช่วงต้นของสายทางได้เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 324 กม.34+963 ซึ่งด้วยผิวจราจรที่คับแคบและตลอดเส้นทางมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ 2 ข้างทางค่อนข้างหนาแน่น การก่อสร้างยกระดับมาตรฐานชั้นทาง จาก ชั้น 4 (7/9) เป็นชั้น 1 (7/12) จะช่วยให้การสัญจรไปมาของประชาชนสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 
 

ทั้งนี้เมื่อเกิดฝนตกจะช่วยให้น้ำสามารถระบายออกไปลงคลองธรรมชาติและคลองชลประทานได้อย่างสะดวก ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยขอให้กรมทางหลวงลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแก้ไขปัญหาของทางหลวงเส้นดังกล่าวได้อย่างตรงประเด็นและยั่งยืน

“คมนาคม” เร่งพัฒนาถนน-มอเตอร์เวย์ บูมพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

 

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้ลงพื้นที่ถนนสาย กจ.3036 แยก ทล.324 - อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน ระยะทาง 2.58 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการดำเนินโครงการถนนเส้นดังกล่าวในระยะถัดไปให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานต่อไป