svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อธิบดี คพ. ชูวิสัยทัศน์องค์กร ให้เป็นดีเอ็นเอของบุคลากร -ที่พึ่งประชาชน

04 ตุลาคม 2565

อธิบดี “ปิ่นสักก์ สุรัสวดี” มอบนโยบาย ย้ำ ดีเอ็นเอ คพ. ยึดวิสัยทัศน์ “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง ตามนโยบาย ทส.หนึ่งเดียว เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี คพ. ซึ่งตนได้เข้าทำงานเมื่อวานนี้(3 ตุลาคม 2565) และประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แนวทางการบริหารองค์กรลำดับแรกจะจัดการภายในบ้านหรือภายในองค์กร

 

ทั้งในเรื่องบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ทำงานให้มีความพร้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรทำให้ คพ.เป็นหนึ่งเดียว ความสำเร็จที่ผมอยากเห็นคือ คพ.มีดีเอ็นเอที่ชัดเจน ตามวิสัยทัศน์ของกรม “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” ผมหวังว่าเราจะสร้างดีเอ็นเอร่วมกัน

อธิบดี คพ. ชูวิสัยทัศน์องค์กร ให้เป็นดีเอ็นเอของบุคลากร -ที่พึ่งประชาชน

 

การดำเนินงานจะสร้างการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เอ็นจีโอและประชาชน จะขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย ทส.หนึ่งเดียว ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

อธิบดี คพ. ชูวิสัยทัศน์องค์กร ให้เป็นดีเอ็นเอของบุคลากร -ที่พึ่งประชาชน

ซึ่ง คพ.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ การปฏิบัติงานไม่ได้ดูแค่เพียงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม  แต่ให้ไปดูในกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ เพื่อให้งานที่ทำประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน นายปิ่นสักก์ กล่าว

อธิบดี คพ. ชูวิสัยทัศน์องค์กร ให้เป็นดีเอ็นเอของบุคลากร -ที่พึ่งประชาชน