ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2567 เปิดตลาดราคาทองปรับลดลง 450 บาท

22 มิ.ย. 2567 | 02:05 น.

ราคาทองวันนี้ 22 มิถุนายน 2567 ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 450 บาท ส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ราคา 40,500 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 41,000 บาท

ราคาทองวันนี้ 22 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 450 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,400.00 บาท
 • ขายออก 40,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,673.72 บาท
 • ขายออก 41,000.00 บาท

ราคาทองวันที่ 21 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.12 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 400 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,900.00 บาท
 • ขายออก 41,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,158.84 บาท
 • ขายออก 41,500.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 20 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,450.00 บาท
 • ขายออก 40,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,719.20 บาท
 • ขายออก 41,050.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 19 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.08 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,350 บาท
 • ขายออก 40,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,628.24 บาท
 • ขายออก 40,950.00 บาท

ราคาทองวันที่ 18 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.08 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,400 บาท
 • ขายออก 40,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,673.72 บาท
 • ขายออก 41,000.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 17 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,350.00 บาท
 • ขายออก 40,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,628.24 บาท
 • ขายออก 40,950.00 บาท


ราคาทองวันที่ 15 มิ.ย. 2567 ณ เวลา 09.00 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,350.00 บาท
 • ขายออก 40,450.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,628.24 บาท
 • ขายออก 40,950.00 บาท

 

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ