svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.จัดเต็มของขวัญปีใหม่ 2566 ช่วยก๊าซหุงต้ม ทางด่วนฟรี ช้อปดีมีคืน

19 ธันวาคม 2565

เปิดวาระครม. วันนี้ จัดเต็มของขวัญปีใหม่ 2566 รวมสารพัดหน่วยงาน ทั้งช้อปดีมีคืน ช่วยค่าก๊าซหุงต้ม ขึ้นทางด่วนฟรี และแพ็คเกจใหญ่ของทุกหน่วยงานรัฐ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะมาตรการ "ของขวัญปีใหม่ 2566" ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด รวม 19 หน่วยงานครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และการอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 

ทั้งนี้ก่อนการประชุมครม. ยังมีวาระงานสำคัญของรัฐบาล โดยเวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา จะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

 

จากนั้นในเวลา 08.30 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์ “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน

 

ขณะที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดพิธีมอบป้ายของขวัญปีใหม่ “บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” และกิจกรรมบรรเลงดนตรีสากล “แซกโซโฟน” โดยเด็กและเยาวชนในความดูแลของมูลนิธิบ้านพระพร

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

วาระครม. วันนี้

 

วาระสำคัญของรัฐบาล

 • กระทรวงการคลัง เสนอการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน 
 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ.2566) 
 • กระทรวงพลังงาน เสนอการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ข้อเสนอของขวัญปีใหม่ปี 2566 (จำนวน 19 หน่วยงาน)

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมครม. ทำเนียบรัฐบาล

วาระเพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการคลัง เสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) 
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 
 • กระทรวงพลังงาน เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยุติการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579)
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอวาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ.2564 – 2568)
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. ....
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานกรอบงบประมาณ การจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากาประเทศญี่ปุ่น