svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จับตา คมนาคม จ้องลักไก่ ผลประมูล”รถไฟฟ้าสายสีส้ม” ทิ้งทวนก่อนปีใหม่

08 ธันวาคม 2565

จับตา “คมนาคม” เตรียมลักไก่ กระเตงผลประมูล สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชง ครม.ก่อนปีใหม่ ฟาก "ศักดิ์สยาม" ลั่นปากต้องเคลียร์ประเด็นร้อนถูกฟ้องให้จบก่อน

 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมมีความพยายามจะนำผลการประมูลคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม มูลค่า  1.427 แสนล้านบาทเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ ภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เห็นชอบและจัดส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนกลับมาให้กระทรวงคมนาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญ มีรายละเอียดของเนื้อหาโครงการและข้อเสนอทางการเงินที่ซับซ้อน จำเป็นจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ความเห็นประกอบ จึงยังไม่มีการบรรจุเข้าสู่วาระ ครม.แต่อย่างใด

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีความพยายามจะนำเสนอผลการประมูลโครงการนี้เข้าสู่วาระจร โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบผลประมูล เนื่องจากโครงการมีความล่าช้าไปกว่า 2 ปีแล้ว ขณะที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออกได้แล้วเสร็จไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากสัมปทานเดินรถไฟฟ้าผูกติดอยู่กับโครงการก่อสร้างส่วนตะวันตก หากโครงการยังล่าช้าออกไปจะกระทบโครงการในภาพรวม ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
 

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจำเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในระยะก่อสร้าง 6 ปีสูงกว่า 78,287 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องจัดทำรายละเอียดการใช้งบประมาณประกอบการพิจารณา ขณะที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องปมส่วนต่างของข้อเสนอของบริษัทเอกชนผู้ชนะประมูลที่กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ยังไม่ได้ให้ความกระจ่างต่อสาธารณะ เชื่อว่าจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งกรณีที่มีการร้องเรียน 1 ในบริษัทเอกชนที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล มีคุณสมบัติขัดแย้งประกาศของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  แต่รฟม.ยังไม่ได้มีการสอบถามมายังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด

 

ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้กล่าวถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าจะยังไม่มีการลงนามในสัญญา จนกว่า รฟม.จะเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ถูกฟ้องร้องต่างๆ ได้แล้วเสร็จ ซึ่งหากพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ มีทั้งกรณีความครบถ้วนในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ รฟม.และกระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งกรณีที่ปล่อยให้บริษัทเอกชนที่ขาดคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอ  การปรับเปลี่ยนเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกซึ่งศาลปกครองได้มีคำพิพากษาไปแล้วว่าเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งกรณีปมส่วนต่างข้อเสนอราคาของบริษัทเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 68,000 ล้าน สูงกว่าข้อเสนอของบริษัทเอกชนที่เคยยื่นข้อเสนอเอาไว้ก่อนหน้า ทั้งที่เนื้อหาและขอบข่ายการดำเนินโครงการยังคงเดิม และกรณีที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นคณะผู้สังเกตการณ์ประมูลตามมติ ครม.ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตปมส่วนต่างและทำเรื่องให้นายกฯ เข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ให้เกิดความกระจ่าง 
 

“ตราบใดที่ประเด็นข้อขัดแย้ง และเรื่องที่ถูกยื่นฟ้องยังไม่มีความกระจ่าง ก็สมควรที่ รฟม.และกระทรวงคมนาคม จะชะลอการดำเนินการใด ๆ จนกว่าจะมีความชัดเจน ไม่ใช่เตรียมเร่งทิ้งทวนอย่างที่กำลังมีกระแสข่าวอยู่เวลานี้ เพราะยิ่งเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าเบื้องหลังความพยายามทิ้งทวนโครงการนี้มีเรื่องของทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่”