สมาคมรพ.เอกชน ประกาศแนวทางฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 6:59 น. 1.1k

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประกาศแนวทางการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” เป็นเข็ม 1, 2 และบูสเตอร์โดส ทั้งกลุ่มผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มเฉพาะเจาะจง

หลังจากที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) นำเข้าวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา” ผ่านตัวแทนบริษัท โมเดอร์นา คือบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  จำนวนกว่า 1.9 ล้านโดส ซึ่งจะได้รับวัคซีนที่สั่งซื้อในครั้งแรกครบถ้วนในวันที่ 27 พ.ย. 2564 นั้น

 

ล่าสุดสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ออกประกาศ “แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา” โดยระบุว่า จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

วัคซีนโมเดอร์นา

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์  โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบกันไปด้วย เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่เหมาะสมกับคนไทย

วัคซีนโมเดอร์นา

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันชัดเจนในหัวข้อที่ข้อมูลวิชาการสนับสนุน และในบางหัวข้อก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสรุปในภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถแนะนำออกมาเป็นแนวทางดังนี้

 

1. กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือ อาจมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2  จะต้องห่างกัน 28-42 วัน

 

2. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 1 เข็ม

 

  • หากเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย (ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม) 1 เข็ม หากเข็ม 2 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างกัน 28-42 วัน 

 

  • หากเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด viral vector (แอสตร้าเซนเนก้า)  หากเข็ม 2 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห์

 

  • หากเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRAN ชนิดอื่น  (ไฟเซอร์) หากเข็ม 2 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มแรก 3-6 สัปดาห์

 

3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นบูสเตอร์โดส

 

  • หากเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย (ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม) ครบ 2 เข็ม หากบูสเตอร์โดส  เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 1-3 เดือน 

 

  • หากเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด viral vector (แอสตร้าเซนเนก้า) ครบ 2 เข็ม หากบูสเตอร์โดส เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน

 

  • หากเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบผสม ครบ 2 เข็ม  หากบูสเตอร์โดส เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 3-6 เดือน  

 

  • หากเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRAN ชนิดอื่น  (ไฟเซอร์) ครบ 2 เข็ม หากบูสเตอร์โดส เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน

วัคซีนโมเดอร์นา

4. กลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น หญิงตั้งครรภ์ คนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หากเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 หรืออาจมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน (มีประวัติการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป) จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2  จะต้องห่างกัน 28-42 วัน

 

5. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ณ เวลานี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษาถึงความจำเป็นกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาลของท่านก่อน 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง