ไทยสมายล์เปิดเช่าเหมาลำภูเก็ต-สุวรรณภูมิ ขายตั๋วขาเดียวราคา4,300 บาท

11 ส.ค. 2564 เวลา 8:24 น.1.1k

สายการบินไทยสมายล์ เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ วันที่ 14 ส.ค.นี้ ขายตั๋วขาเดียวออกจากภูเก็ตรองรับผู้โดยสาร “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ขายราคา 4,300 บาท ขณะที่รถบัสแซนด์บ็อกซ์ เอ็กซ์เพรส จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 16 ส.ค.นี้เป็นวันสุดท้าย

ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต ระบุว่าล่าสุดสายการบินไทยสมายล์จะเปิดทำการบินในลักษณะเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เส้นทางภูเก็ต-สุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

 

ที่เปิดให้สายการบินขออนุญาตทำการบินในลักษณะเช่าเหมาลำ จากจังหวัดภูเก็ต มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ และยกเว้นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (แซนด์บ็อกซ์ Sandbox)

                                                  ไทยสมายล์เปิดเช่าเหมาลำภูเก็ต-สุวรรณภูมิ ขายตั๋วขาเดียวราคา4,300 บาท

โดยสายการบินไทยสมายล์ได้จัดเที่ยวบินพิเศษแบบเช่าเหมาลำเที่ยวบินที่ WE8087 วันที่ 14 ส.ค. ออกจากท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 14.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 16.00 น. ให้บริการแก่ผู้โดยสารในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

โดยคิดค่าตั๋วเครื่องบินคนละ 4,300 บาทต่อเที่ยวบิน ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม ส่วนเกินคิดค่าใช้จ่าย 70 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะเปิดให้สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายของไทยสมายล์ในจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 12 ส.ค. เวลา 12.00 น.

 

การเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากภูเก็ตเข้ากรุงเทพฯ โดยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

 

เพิ่มเติมจากปัจจบันที่สายการบินนกแอร์ได้จัดเที่ยวบินเส้นทางภูเก็ต-อู่ตะเภา ในวันที่ 10, 12, 15, 17 และ 18 ส.ค. 2564 ได้แก่ เที่ยวบินที่ DD785 ออกจากท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 11.05 น. ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา เวลา 12.25 น. และเที่ยวบินที่ DD789 ออกจากท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 15.10 น. ถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา เวลา 16.30 น.

ไทยสมายล์เปิดเช่าเหมาลำภูเก็ต-สุวรรณภูมิ ขายตั๋วขาเดียวราคา4,300 บาท
 

โดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)ผ่อนผันให้ทำการบิน เพื่อรองรับความจำเป็นในการเดินทางและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม สำหรับการเดินทางจากภูเก็ตมาท่าอากาศยานอู่ตะเภา

 

จากอู่ตะเภาเข้ากรุงเทพฯ สามารถใช้บริการแท็กซี่สนามบิน หรืออู่ตะเภา แอร์พอร์ต ลิมูซีน โดยไปบางนาอยู่ที่ 600 บาท กลางเมืองกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 800 บาท

 

ไทยสมายล์เปิดเช่าเหมาลำภูเก็ต-สุวรรณภูมิ ขายตั๋วขาเดียวราคา4,300 บาท

ขณะเดียวกันก็เตรียมหยุดให้บริการ “แซนด์บ็อกซ์ เอ็กซ์เพรส บัส”ที่จะให้บริการถึงวันที่ 16 ส.ค. เป็นวันสุดท้าย หากต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับทาง SHA Plus Manager

 

หลังจากนั้นผู้โดยสารจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่ต้องการเดินทางออกจากจังหวัดหลังพักครบ 14 คืน สามารถติดต่อ SHA Plus Manager ของโรงแรมที่พักอยู่เพื่อจัดหายานพาหนะให้

แท็กที่เกี่ยวข้อง