กพท.ยืนยันเที่ยวบิน"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"บินสุวรรณภูมิได้แต่ไม่มีใครบิน

09 ส.ค. 2564 | 10:05 น.

กพท.ยืนยันเที่ยวบินจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับข้อยกเว้นทำการบินไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ เผยขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินประจำ แม้เปิดให้สายการบินขออนุญาตทำการบินในลักษณะเช่าเหมาลำ จากจังหวัดภูเก็ตมายังสุวรรณภูมิได้ก็ไม่มีใครบิน

สืบเนื่องจากกระแสข่าวที่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องเดินทางโดยรถบัสจากจังหวัดภูเก็ตไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศ

 

สาเหตุเพราะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) ได้ออกคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ห้ามสายการบินที่ให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Flight) ทำการบินเที่ยวบินภายในประเทศรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของ ศบค.

 

CAAT ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ดังนี้

1. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่กระแสข่าวอ้างถึง นั้นยกเว้นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (แซนด์บ็อกซ์ Sandbox)

 

2. แม้ขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินประจำตามตารางเวลา ให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร แต่ CAAT เปิดให้สายการบินขออนุญาตทำการบินในลักษณะเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จากจังหวัดภูเก็ตมายังสุวรรณภูมิได้

 

แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านของจำนวนผู้โดยสารอาจทำให้สายการบินพิจารณาไม่จัดเที่ยวบินไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปรับนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ เนื่องจากพิจารณาแล้วอาจจะไม่คุ้มในการปฏิบัติการบิน

3. ปัจจุบันยังมีเที่ยวบินให้บริการจากจังหวัดภูเก็ตไปยังสนามบินอู่ตะเภาฯ จังหวัดระยอง ซึ่ง CAATได้ประสานและกำชับสายการบินว่าให้อำนวยความสะดวกกับผู้โดยสาร

 

โดยการจัดรถรับ-ส่งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ระหว่างที่ยังไม่มีสายการบินใดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเส้นทางดังกล่าว