DSI ตั้ง “ที่ปรึกษาคดีพิเศษ” เอาผิด อดีตผู้บริหารโกงเงินสหกรณ์ ฐานฟอกเงิน

04 มิ.ย. 2564 เวลา 9:10 น.95

คดี “สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ” คืบ DSI แต่งตั้ง “ที่ปรึกษาคดีพิเศษ” หารือเอาผิดกับอดีตผู้บริหารกับพวก ในความผิดฐานฟอกเงิน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตามที่ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะรองอธิบดีที่กำกับดูแล สั่งการให้ นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย   รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา และนายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ ผู้อำนวยการส่วนคดีฟอกเงิน 3 ดำเนินการคดีกับอดีตคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้น เพื่อให้มีการดำเนินการตามแนวทางที่ชัดเจน และการดำเนินคดีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

 

พ.ต.ท.ปัญญา กล้าประเสริฐ

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษ ประกอบด้วย (1) นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการฝ่ายการสอบสวน 2 สำนักงานอัยการสูงสุด (2) พันตำรวจเอก ปัญญา กล้าประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 369/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟเป็นคดีพิเศษ 21/2564 รวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดประมาณ 2,285 ล้านบาท

 

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการฝ่ายการสอบสวน 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ประชุมร่วมกับ นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ ผู้อำนวยการส่วนคดีฟอกเงิน 3 และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 21/2564 ซึ่ง นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ ที่ปรึกษาคดีพิเศษ ได้ให้คำปรึกษาและวางแนวทาง

 

การดำเนินคดีอาญา ตลอดจนให้ข้อแนะนำในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้กับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อกำหนดรูปแบบสำนวนคดี เพื่อใช้สั่งฟ้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อศาลต่อไป ต่อมาวันนี้ (วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ ผู้อำนวยการส่วนคดีฟอกเงิน 3

 

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 21/2564 ได้ประชุมหารือกับที่ปรึกษาคดีพิเศษ พันตำรวจเอก ปัญญา กล้าประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีความผิดมูลฐาน ในประเด็นการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน และพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาแต่ละราย รวมถึงพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์การกระทำความผิด ความคืบหน้าในการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน ตลอดจนหารือประเด็นในเรื่องการโอนสำนวนคดีฟอกเงิน มายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ

วัชรินทร์ ภาณุรัตน์

 

จากนี้ไป เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และข้อสั่งการของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทางอาญาในทุกมิติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเร่งดำเนินการอบสวนขยายผลตามที่คณะที่ปรึกษาแนะนำ และจะทำการยึด หรือ อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อรวบรวมทรัพย์สินส่งให้ศาลมีคำสั่งยึด เพื่อส่งคืนให้แก่ผู้เสียหาย และหากเห็นว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เกิดประโยชน์มากกว่า

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งเรื่องให้ สำนักงานป้องกันและปราบการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน ส่งผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ และได้ทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหายโดยเร็ว และจะเร่งรัดติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทรัพย์ที่ได้ไปจากการกระทำความผิด มาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 อย่างเด็ดขาด ต่อไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง