svasdssvasds

เอกชนเตรียมหารือ “ค้าภายใน” ดักคอสายเดินเรือขึ้นค่าธรรมเนียม

29 มี.ค. 2564 เวลา 8:41 น.

สรท.ดักคอสายการเดินเรือปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียมฯ ซ้ำเติมปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ หารือกรมการค้าภายในสกัดเอกชนที่ฉวยขึ้นค่าธรรมเนียม  ด้านนักวิชาการชี้ไม่มีผลต่อการส่งออกรวมของไทย

 นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึง ผลกระทบจากกรณีการที่เรือเอเวอร์ กิฟเวน (Ever Given)  ติดขวางคลองสุเอซมาตั้งแต่ 23 มี.ค.ว่า สรท.ได้ติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุดก็พบว่าเรือถูกลากออกมาลอยลำได้แล้ว แต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะต้องติดตามว่าเรือที่ลอยลำรอผ่านเข้าคลองกว่า 300 ลำ จะลอยลำผ่านเข้าคลองไปได้หรือไม่ เพราะในบรรดาเรือที่ลอยลำรอนั้นยังมีเรือที่มีขนาดเท่าๆกับเรือเอเวอร์ กิฟเวนซึ่งยากที่จะผ่านเส้นทางนี้มาได้  แต่การที่เรือเอเวอร์ กิฟเวนเริ่มลอยลำได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี และไม่น่าจะถึงขั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือไปยังแหลมกู้ด โฮป  ในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งหากต้องเปลี่ยนเส้นทางจะทำให้เสียเวลามากขึ้น 14 วันจากเส้นทางปกติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการหวังว่าจะสามารถใช้เส้นทางคลองสุเอซได้ภายใน 1-2 วันนี้ 

เอกชนเตรียมหารือ “ค้าภายใน”  ดักคอสายเดินเรือขึ้นค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้การที่เรือเอเวอร์ กิฟเวน (Ever Given)  ติดขวางคลองสุเอซครั้งนี้ อาจทำให้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ของไทยหนักมากขึ้นเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการของไทยเพราะที่ผ่านมาปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ก็กระทบต่อผู้ส่งออกมาพอสมควรแล้ว และการหมุนเวียนของเรือล่าช้าเพราะติดปัญหาที่คลองสุเอซและอาจทำให้เป็นข้ออ้างในการขอเพิ่มค่าระวาง ค่าธรรมเนียมค่าบริการในประเทศ   (Local Charge) โดยไม่เป็นธรรมจากบริษัทสายเดินเรือ ดังนั้นตนจึงได้หารือกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.)  เพื่อขอใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และหากสายการเดินเรือจะประกาศค่าบริการเพิ่มเติม โดยก่อนการปรับขึ้นทุกครั้ง กำหนดหลักเกณฑ์ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคา และสามารถเรียกให้ผู้ให้บริการแสดงข้อมูล ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตามสรท.ได้หารือกับกรมการค้าภายในมาแล้วเกี่ยวกับปัญหาการปรับเพิ่มค่าระวางค่าธรรมเนียมค่าบริการในประเทศของสายการเดินเรือ ซึ่งนอกจากจะขอใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542แล้วยังขอให้สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าใช้อำนาจตาม มาตรา 52 และ 54 ของ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 หรือ มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ อันเป็น การผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจํากัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

เอกชนเตรียมหารือ “ค้าภายใน”  ดักคอสายเดินเรือขึ้นค่าธรรมเนียม

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า แม้การเคลื่อนย้ายเรือเอเวอร์ กิฟเวน (Ever Given)  ติดขวางคลองสุเอซ ซึ่งเป็นระบบขนส่งในสัดส่วน 10-15%ของโลก ที่กำหนดว่าจะคลี่คลายปัญหาได้ภายในเสร็จภายใน 30-45 วัน ประกอบการขนส่งบางส่วนหันไปขนส่งสินค้าเส้นทางแหลมกู้ด โฮป แอฟริกาใต้ แทน ก็ไม่น่าจะมีผลต่อการส่งออกรวมของไทยปีนี้ ที่คาดการณ์ขยายตัว 4-5 % แต่ผู้ส่งออกคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและความวิตกเรื่องความล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งออกในกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูปบางส่วน  

“ ปกติการสต๊อกสินค้าในประเทศผู้นำเข้าก็จะมีประมาณ 1 เดือนเศษ หากภายใน 1 เดือนคลองสุเอซกลับมาขนส่งได้ปกติ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อการส่งออก ทั้งสินค้าทั่วไปและน้ำมัน ซึ่งดูจากราคาน้ำมันโลกและตลาดหุ้นยังปกติไม่ได้ตื่นวิตกกับข่าวเรือขนสินค้าขวางคลอง เพราะเห็นว่าการส่งออกยังใช้เส้นทางอื่นได้ “ นายธนวรรธน์ กล่าว 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด