วศ. โชว์ Eco Friendly Products จากแกนกัญชง

09 มี.ค. 2564 เวลา 10:19 น. 4

วศ. ขานรับนโยบาย BCG Economy ขนนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ชูจุดเด่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมจัดแสดง ในงาน “มหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” 

โดยมุ่งผลักดัน “กัญชง” พืชเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามนโยบาย โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy ซึ่ง วศ. จับมือร่วมกับภาคเอกชน บูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products ซึ่งงานวิจัยนวัตกรรมแปรรูปและคอมพาวด์จากแกนของกัญชง เป็นวัสดุสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

วศ. โชว์ Eco Friendly Products จากแกนกัญชง

เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่ใช้ครั้งเดียวได้ เช่น หลอด แก้ว ช้อนและส้อม เป็นต้น ที่สำคัญผลงานนวัตกรรมนี้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

รวมถึงเป็นการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคต ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วศ. โชว์ Eco Friendly Products จากแกนกัญชง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: