svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สสว.ตั้งเป้าผลักดันเอสเอ็มอีปั้มรายได้ 3,700 ล้าน

06 มีนาคม 2564

สสว. เผยแผนดำเนินงานปี 64 มุ่งเน้น 3 เป้าหมาย เพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ผ่านกองทุนฯ และเครือข่ายหน่วยร่วมดำเนินการ คาดจะช่วยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้าน ขณะที่หน่วยร่วม ‘มทร.ธัญบุรี’ ตบเท้าเข้าร่วม ปีที่5 เจาะกลุ่มภาคกลางและปริมณฑล

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานของ สสว.ปีนี้ มุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 3,700 ล้านบาท โดยผ่านความร่วมมือของหน่วยร่วมดำเนินงานของ สสว. ซึ่งจะพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการได้ครบในทุกมิติ

สสว.ตั้งเป้าผลักดันเอสเอ็มอีปั้มรายได้ 3,700 ล้าน

สสว. ได้จัดทำโครงการ SME Academy 365 เป็นแพลตฟอร์มสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และความรู้ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ พร้อมเปิดให้บริการในรูปแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มใหม่ รวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อเอสเอ็มอีไทย รวมถึงอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญ คือ การรับผิดชอบมาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอี เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการของเอสเอ็มอี ที่ขึ้นบัญชีไว้กับ สสว. ในวงเงินไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ยังมีมติให้กระทรวงการคลัง ดำเนินมาตรการด้านการเงิน เพื่อดูแลและเยีวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติม เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ด้าน นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะหน่วยร่วมดำเนินการ กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เป็นหนึ่งในหน่วยร่วมสำคัญ ที่ได้ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่ง มทร.ธัญบุรี และหน่วยร่วมอื่นที่ได้รับคัดเลือกถือว่ามีศักยภาพและทรัพยากรอย่างเต็มกำลังในการเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วประเทศตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่ง มทร.ธัญบุรี รับผิดชอบพื้นที่เขตภาคกลางและปริมณฑล ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 1,500 ราย ในด้านการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ด้วยการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

สสว.ตั้งเป้าผลักดันเอสเอ็มอีปั้มรายได้ 3,700 ล้าน

การให้ทักษะความรู้ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ โดยมีศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ของ มทร.ธัญบุรี ‘RMUTT Innovation & Knowledge’ ทำหน้าที่หลักในการช่วยเหลือ โดยปี 64 นี้ จะโฟกัสการพัฒนาทักษะออนไลน์ การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน และการผนึกกำลังกับแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง สอดรับกับสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ และสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อไป