svasdssvasds
01 มี.ค. 2564 เวลา 22:16 น.

มากกว่าหนึ่งในสามของธุรกิจครอบครัวมองว่าอนาคตของธุรกิจขึ้นกับทายาทรุ่นต่อไป ดังนั้นธุรกิจครอบครัวยุคใหม่กว่า 50% จึงวางแผนสืบทอดกิจการแล้ว โดยทายาทที่เข้าควบคุมความมั่งคั่งของครอบครัวมีอายุเฉลี่ย 45 ปี

ในรายงาน The Globa Family Office Report 2019 (http://www.globalfamilyofficereport.com/) ระบุสิ่งที่เป็นอุปสรรคของธุรกิจครอบครัวไว้ว่า 36% นั้นผู้นำไม่เต็มใจที่จะวางมือจากอำนาจควบคุม และ 33% พบว่าไม่มีสมาชิกรุ่นต่อไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับช่วงต่อ

ในขณะที่ผลการวิจัยของ PwC (https://www.pwc.com /gx/en/services/family-business/nextgen-survey.html) กลับพบว่าทายาทรุ่นต่อไปส่วนใหญ่ต้องการที่จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจด้วยการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท (41%) หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (29%)

แต่ก็พบว่ามีสิ่งที่สร้างความอึดอัดคือ มากกว่า 1 ใน 5 รู้สึกว่าตนไม่ได้การยอมรับจากสังคมภายใน จึงจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะนำแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตมาใช้ และ 1 ใน 10 กล่าวว่าคนรุ่นเก่าแทบไม่เคยฟังพวกเขาเลย การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นมีคำแนะนำ ดังนี้

การสื่อสาร คุณลักษณะที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของคนรุ่น Millennials คือความสามารถในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็น คนรุ่นใหม่พวกนี้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่งและไม่กลัวที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเงินหรือท้าทายการประชุมต่างๆ

ในทางกลับกันคนรุ่นปัจจุบันต้องเปิดกว้าง โปร่งใสและเตรียมพร้อมที่จะรับฟังเช่นกัน ซึ่งควรมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ในขณะที่ผลการสำรวจของ PwC พบว่ามีเพียง 57% ที่วางแผนจะส่งต่อความเป็นเจ้าของและ/หรือการบริหารไปยังคนรุ่นต่อไป

บิสิเนส แบ็คสเตจ

ระบุตัวและบ่มเพาะผู้นำในอนาคต การพิจารณาที่สำคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจครอบครัวคือการระบุตัวผู้นำในอนาคต และควรมีความเข้าใจตรงกันระหว่างคนรุ่นต่างๆ ว่าบุคคลนั้นคือใคร ซึ่งการให้คำปรึกษาคนรุ่นต่อไปจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าภายใน 5 ปีพวกเขาจะมีทักษะที่จำเป็นเพียงพอ เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันมีความมั่นใจในการส่งมอบคุณค่าและ/หรือการควบคุมให้

เข้าใจความต้องการของธุรกิจ คนรุ่น Millennials จะนำทักษะใหม่ๆ ซึ่งคนรุ่นปัจจุบันไม่มีเข้ามา ถือเป็นโอกาสดีที่จะนำคนรุ่นใหม่มาร่วมงานและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจครอบครัว ทำให้ธุรกิจครอบครัวสามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การระบุความต้องการเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพูดคุยกับคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้น

เริ่มต้นแต่เนิ่นๆและเล็กๆ คนรุ่นใหม่สามารถหาทางพิสูจน์ตัวเองได้ โดยทำ start up ภายใต้ธุรกิจครอบครัว ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของธุรกิจครอบครัวในอนาคต โครงการดังกล่าวช่วยให้คนรุ่นต่อไปสามารถยืดหยุ่นในความเป็นผู้นำและพิสูจน์คุณค่าของตนต่อคนรุ่นปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำพวกเขาเข้าสู่ธุรกิจต่อไป

แน่นอนว่าธุรกิจครอบครัวแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านทรัพย์สิน ประวัติครอบครัวและธุรกิจ สิ่งที่เหมาะกับครอบครัวหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลสำหรับอีกครอบครัวหนึ่ง ไม่มีแนวทางใดสามารถใช้ได้กับทุกครอบครัว หากธุรกิจจะก้าวหน้าได้ คนรุ่นปัจจุบันและทายาทต้องก้าวไปด้วยกัน 

หน้า 21-22 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,657 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด