เหตุผลที่ผู้นำ กลายเป็นผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง     

22 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวิกฤติ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยน แต่ "ผู้นำ" กลายเป็นอุปสรรคต่อ "การเปลี่ยนแปลง" เพื่อนำสู่ความก้าวหน้าขององค์กร เพราะอะไร?

สำหรับผู้นำธุรกิจครอบครัวแล้วความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องที่ไม่อยากทำบ่อยนัก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติที่กำลังประสบกับการระบาดของโรค COVID-19 อยู่ในขณะนี้ แม้ผู้นำธุรกิจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำเช่นนั้นได้ Edwin Bosso ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Myrtle Consulting Group และผู้เขียนหนังสือ “6,000 Dreams: The Leader’s Guide to A Successful Business Transformation Journey” ได้แบ่งปันทัศนะว่าในความเป็นจริงแล้วสมาชิกในองค์กรมักจะตระหนักดีว่ามีบางอย่างที่ควรต้องทำแต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ดำเนินการอะไร อาจจะด้วยความเฉื่อยชาหรืออะไรก็ตามแต่ โดยทั่วไปมักมีเหตุผลอยู่ 5 ประการที่ทำให้ผู้นำต่อต้านการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าขององค์กร

 

1. สับสนระหว่างเรื่องสำคัญกับเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเหมือนเรื่องเร่งด่วน แต่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ความสับสนนี้มักเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของและผู้บริหารใช้เวลามากเกินไปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแทนที่จะวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น บริษัทอาจทราบดีว่าการลดต้นทุนการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ได้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน จนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อบริษัทได้เห็นผลลัพธ์ของคู่แข่งที่ดำเนินโครงการลดต้นทุนจนเสร็จสมบูรณ์ และอุตสาหกรรมมีการแข่งขันด้านต้นทุนมากขึ้นจึงได้ตระหนักถึงเรื่องนี้

เหตุผลที่ผู้นำ กลายเป็นผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง     

2. ขาดความกล้าหาญ การเริ่มต้นและดำเนินกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยทักษะความเป็นผู้นำอย่างมาก ฟังดูอาจเหมือนคำขู่ที่จะต้องรับมือกับความท้าทายเช่นนี้ซึ่งสำหรับผู้นำบางคนอาจยากเหมือนการเคลื่อนย้ายภูเขาเลยทีเดียว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สมบัติ ที่มาพร้อมกับความท้าทาย

อยากพูด แต่ลำบากใจ

บทบาทพ่อแม่ ในธุรกิจครอบครัว  

3. กำหนดสิ่งจูงใจไม่สอดคล้องกับความต้องการ การที่สิ่งจูงใจส่วนบุคคลไม่สอดคล้องกันนี้อาจทำให้ไม่ยอมดำเนินการใดๆ แม้จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทก็ตาม ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าเมื่อเรากำลังได้รับการโปรโมทและได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แน่นอนว่าเราจะไม่ต้องการรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 

4. ขาดการสนับสนุนทรัพยากร การไม่ได้รับเครื่องมือที่จำเป็นหรืออำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอาจทำให้ผู้นำรู้สึกไร้อำนาจ นี่คืออุปสรรคที่ผู้นำหลายคนพบเจอ ความไร้อำนาจอาจมาจากการขาดวิธีการที่เหมาะสมและการสนับสนุนจากองค์กร รวมถึงบุคคลากรและทรัพยากรที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อมาให้พวกเขาหมดเรี่ยวแรงหรือเวลาในการดำเนินการ

 

5. ขาดวิธีการที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วผู้นำมักจะทราบถึงความแตกต่างระหว่างตำแหน่งการแข่งขันของบริษัทในปัจจุบันและตำแหน่งที่สามารถจะไปได้ แต่ไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้นำมักจะหยุดนิ่งและละทิ้งความจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็พยายามลองผิดลองถูก การมีวิธีการที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์เมื่อต้องใช้ความพยายามเช่นนี้ ผู้นำบางคนใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้สิ่งที่ต้องทำ ในขณะที่บางคนนำคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเพื่อชี้แนวทางในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า

 

ดังนั้นผู้นำต้องเข้าใจว่าจะไม่มีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราบังคับให้เกิดเท่านั้น ผู้นำจึงต้องมีทั้งทักษะและความกล้าในการนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์กรต่อไป 

 

ที่มา: Andrew, P. 2020. 5 Reasons Company Leaders Resist Needed Change. Available: https://familybusinessunited.com/2020/07/28/5-reasons-company-leaders-resist-needed-change/ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.famz.co.th 

 

หน้า 21-22 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,629 วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563