ตอบข้อสงสัยเกษตรกร รับเงิน “เราชนะ” หรือ เยียวยาเกษตรกรรอบ 2

13 ม.ค. 2564 เวลา 2:00 น.74.5k

คลัง ตอบข้อสงสัยเกษตรกร รับเงิน “เราชนะ” 3,500 บาท 2 เดือน แทนเยียวยาเกษตรกรรอบ 2 พร้อมเปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้ -ไม่ได้รับเงิน และวิธีเช็กสถานะเกษตรกร

13 มกราคม 2564 กรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง จัดทำมาตรการ “เราชนะ” เพื่อเยียวยารอบ 2 บรรเทาผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

 

ล่าสุด “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับสิทธิการช่วยเหลือจากมาตรการ “เราชนะ” นั้นรวมถึงเกษตรกรด้วยหรือไม่ หรือจะต้องรับสิทธิในโครงการเยียวยาเกษตรกรรอบ 2

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการเราชนะที่จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ 3,500 เป็นระยะเวลา 2 เดือน จะครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในโครงการเยียวยาเกษตรกรรอบที่ 1 ซึ่งมีเกษตรกรเกือบ 8 ล้านราย ที่เคยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิ.ย - ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา

 

โดยการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนทุกกลุ่มในครั้งนี้จะดำเนินการผ่านมาตรการเราชนะเท่านั้น จะไม่มีการจ่ายผ่านโครงการเยียวยาเกษตรกร เราไม่ทิ้งกัน เหมือนครั้งที่ผ่านมา กล่าวง่ายๆ คือ จะมีเราชนะเพียงมาตรการเดียว

 

คุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบ เช็กสถานะเกษตรกร ในช่องทางต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ระหว่างรอรับเงินช่วยเหลือ ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเยียวยาเกษตรกรรอบ 2 ออกมา โดยสรุป ดังนี้

 

1. แอปพลิเคชัน "เกษตรดิจิทัล" หรือ Digital Farmer ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดย Google Play คลิที่นี่   App Store - Apple คลิกที่นี่

 

2. เกษตรกรด้านพืช ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่ คลิก

 

3. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขุ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นี่ คลิก

 

4. เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นี่ คลิก

 

5. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรใน 5 ช่องทางดังกล่าว เมื่อเข้าไปแล้วให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ง่ายๆ เพียงเท่านี้ก็จะทราบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ" คลัง ตอบชัด กลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา 3,500 บาท

รัฐผุด “เราชนะ”ลงทะเบียน 3,500 บาท 2 เดือน เยียวยารอบ 2

นายกฯ สั่ง “เยียวยารอบ2” จ่าย 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

แท็กที่เกี่ยวข้อง