“เราเที่ยวด้วยกัน” รอบใหม่ใครได้รับสิทธิ์บ้าง ตรวจสอบวิธี-ขั้นตอนลงทะเบียน ได้ที่นี่

28 ธ.ค. 2563 เวลา 20:00 น. 32.5k

ตรวจสอบวิธี-ขั้นตอนลงทะเบียน รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” รอบใหม่ จำนวน 1 ล้านสิทธิ รัฐจ่ายค่าที่พัก 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/ คืน

หลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ด้วยการเพิ่มจำนวนการลงทะเบียนผู้รับสิทธิ์รอบใหม่อีก 1 ล้านสิทธิ์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเลื่อนเวลามาจากวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา 

 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลพบว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นมาตรการกระตุ้นเศษฐกิจ ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหลังจากที่มี โควิด ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. อีกจำนวน 1 ล้านสิทธิและใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

 

นอกจากนี้ ฐานเศรษฐกิจ ยังตรวจสอบเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ในการการลงทะเบียน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่า รัฐจะจ่ายเงินค่าที่พัก 40% ของราคา โดย ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/ คืน ให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ โดยรัฐจะจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจฯ หลังจากที่มีการ Check out ออกจากโรงแรม

 

ซึ่งทางรัฐจะสนับสนุน E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิเมื่อ Check in เข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย E-Voucher มีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

- E-Voucher จะปรากฏในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในเวลา 17.00 น. ของทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก โดยมีมูลค่า 900 บาท/ห้อง/คืน สำหรับคืนวันจันทร์ถึงคืนวันพฤหัสบดี ตามรายละเอียดการจอง มูลค่า 600 บาท/ห้อง/คืน สำหรับคืนวันศุกร์ถึงคืนวันอาทิตย์ ตามรายละเอียดการจอง

 

- E-Voucher สามารถใช้จ่ายได้จำนวน 40% ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน

 

- ไม่สามารถใช้ช่องทางอื่นนอกจากแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในการใช้ชำระเงินร่วมกับ E-Voucher ได้

 

- รัฐจะสนับสนุนเงินรวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ไม่เกิน 15 สิทธิต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชน

 

- เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ จองโรงแรมที่พักและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาอย่างใด ๆ ขึ้นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเข้าพัก เข้ารับบริการ หรือการใช้สิทธิตามโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียกคืนความเสียหายจากโรงแรม

 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ

 

- ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความปั่นป่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

 

- หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่รัฐภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับประชาชน

 

-    มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

-    อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

 

-    กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

 

-    รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

 

-    ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับ

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

-    เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 

-    ลือกเมนู “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน” 

 

-    อ่านเงื่อนไขโดยละเอียด ติ๊กที่ช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

 

-    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน

 

-    กรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ เพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP (จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ต่อ 1 คนเท่านั้น) หากมี G-Wallet โครงการชิมช้อปใช้ สามารถระบุเบอร์เดิมเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง

 

-    ยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ ตามหมายเลขที่ใช้ลงทะเบียน

 

-    รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันหลังจากการยืนยันการลงทะเบียน)

 

-    ดาวน์โหลด ติดตั้ง แอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมใช้จ่ายสำหรับโครงการ

 

วิธีจองโรงแรม ที่พัก “เราเที่ยวด้วยกัน”

 

-    จองโรงแรม (ใช้ส่วนลดได้ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน/คน) ซึ่งเมื่อวางแผนท่องเที่ยวเรียบร้อย สามารถจองโรงแรมได้หลายช่องทาง เช่น จองผ่านโรงแรมโดยตรง, Agoda หรือ Traveloka เป็นต้น

 

-    จ่ายเงินผ่านเป๋าตัง 60% ของค่าห้อง (ไม่สามารถยกเลิกได้) สามารถจ่ายด้วยหลายวิธี เช่น  การโอนเงิน, เครดิตการ์ด 

 

-    เมื่อเช็กอินเรียบร้อย จะได้รับ E-Voucher มูลค่า 600 บาท/คืน เวลา 17.00 น. ของทุกวันที่เราเช็กอิน ซึ่งจะได้รับสูงสุด 5 คืน

 

-    เมื่อเช็กเอาท์เรียบร้อย E-Voucher ส่วนลดร้านต่างๆ จะหมดอายุในเวลา 24.00 น. ของวันที่เช็กเอาท์ 

 

-    ได้รับเงินคืนค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยการกรอก Booking Number ใน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้รับสิทธิ์ 2 คน/ห้อง

 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ.