svasdssvasds

นบข. คอนเฟิร์ม ช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท ธ.ก.ส. โอนจ่าย 3 ธ.ค.

30 พ.ย. 2563 เวลา 10:55 น. 95.6k

คืบ เงินช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท  นบข.คอนเฟิร์ม ธ.ก.ส. แจ้งโอน 3 ธ.ค. พร้อมปรับลดเงินประกันรายได้ใหม่ จาก 4.8 หมื่นล้าน เหลือ 4.6 หมื่นล้าน เพราะเหลือจำนวนเกษตรกรไม่มาก "บิ๊กตู่" ยัน จ่ายทุกคน ไม่ต้องกังวล

สุเทพ คงมาก

 

วันที่ 30 พ.ย.2560 นายสุเทพ คงมาก นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเกษตรกรและชาวนาไทยและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงผลสรุปผลการประชุม นบข ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กล่าวว่า เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2564 รอบที่ 1 เพิ่มอีก 28,711.29 ล้านบาท จาก 18,096.06 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท  จากเดิม 4.88 หมื่นล้านบาท  โดยแบ่งเป็น 1. เพิ่มค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างอีก 28,078.44 ล้านบาท 2. เพิ่มเงินชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. อีก 631.76 ล้านบาท  3. เพิ่มค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. อีก 1.09 ล้านบาท เนื่องจากเหลือจำนวนชาวนาในโครงการประกันรายได้ข้าวไม่มากแล้ว

 

ส่วนเงิน “ช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 500 บาท สูงสุดรับ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  วันนี้ ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่าจะโอนให้กับชาวนาในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ช้าสุด  แต่จะพยายามให้เร็วที่สุด

 

นายสุเทพ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากบอกถึงชาวนาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันว่าจะจ่ายให้ทุกคน ไม่ต้องเป็นห่วง อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com

 

ด้านแหล่งข่าว ธ.ก.ส. กล่าวว่า กำลังรวบรวมรายชื่อชาวนา จำนวนกว่า 4.5 ล้านคน เพื่อตรวจสอบบัญชี ความเรียบร้อยในการขึ้นทะเบียน จำนวนจริงการแจ้งของแต่ละราย สูงสุด ได้รับ 10,000 บาท  ซึ่งจะพยายามทำให้เร็วที่สุด กลับมาจากประชุม นบข. ก็ระดมเจ้าหน้าที่ มาช่วยสะสางทะเบียน เมื่อเรียบร้อยจะเร่งโอนให้เร็วที่สุด

 

นบข. คอนเฟิร์ม ช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท ธ.ก.ส. โอนจ่าย 3 ธ.ค.

 

ด้านแหล่งข่าว นบข. กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 1. มอบให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ อย่าให้มีการทุจริต 2. มอบกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบการรับมอบเงินส่วนต่างของเกษตรกรให้เป็นไปตามสิทธิที่ได้ ไม่ให้มีการทุจริต 3. ขอให้ฝ่ายเลขาฯรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวในการประชุมครั้งหน้า และขอให้รายงานต่อไปทุกๆ 3 เดือน

 

4. มอบกระทรวงเกษตรฯ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เกินกว่าสองปีจะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ทำให้มีข้าวเมล็ดแดงปนมากับข้าวหอมมะลิมาก และหาทางแก้ไขปัญหาการที่ชาวนานำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก่าและเสื่อมสภาพไปปลูก 5. มอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯดูแลตัวเลขการประมาณการผลผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ที่คลาดเคลื่อนทุกปี

ทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1  รับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 60,817,850.83 ไร่ 

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู “ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เข้าไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิน และมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่

 

นบข. คอนเฟิร์ม ช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท ธ.ก.ส. โอนจ่าย 3 ธ.ค.

 

วิธีตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

 

1.เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com


2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา


3. กรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ หากได้รับการโอนเงินแล้วระบบจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์ /เลขที่บัญชี /วันที่โอน /สาขาธกส. / พร้อมระบุ สถานะ สำเร็จ 

 

แต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร ระบบจะขึ้นข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรรายได้มาให้ธ.ก.ส.ก่อน เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงินประกันรายได้ให้ภายใน 3 วันทำการ 

 

อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com หากไม่ใช่เกษตรกรจะขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

 

เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันราคาข้าวได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connec

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน "ประกันรายได้ข้าว" วุ่น “นบข.” นัดถกด่วน 4.8 หมื่นล้าน เงินไม่พอ

เฮลั่น ธ.ก.ส. นัดโอน “เงินช่วยชาวนา" ไร่ละ 500 รับสูงสุด 10,000 บาท 1 ธ.ค.นี้

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด