svasdssvasds

“อินทัช” ดับเครื่องชน รัฐ สู้ยิบตาค่า ไทยคม 5 วงเงิน 1.2 หมื่นล้าน

09 พ.ย. 2563 เวลา 14:20 น. 1.0k

“อินทัช” ชี้แจง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีข้อพิพาทดาวเทียมไทยคม 5  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ทำหนังสือชี้แจงถึง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งข้อพิพาทของบริษัทเรื่องดาวเทียมไทยคม 5  ระบุว่า 

 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่าได้รับหนังสือแจ้งการเสนอข้อพิพาทเข้า กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและคําเสนอข้อพิพาทของดาวเทียมไทยคม 5 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระทรวงฯ เรียกร้องให้บริษัทและบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการดังนี้

 

ให้บริษัทและไทยคมดําเนินการสร้างและส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หากไม่ส่งมอบ ดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 ให้ใช้ราคาดาวเทียมเป็นเงิน 7,790,097,900. บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.สั่ง กระทรวงดิจิทัลฯ สู้ คดีดาวเทียมไทยคม 5

‘อินทัช’กุมขมับขายหุ้นไทยคม, เผยแผนระยะสั้น-กลาง เน้นกลุ่มโทรคมนาคม

 

และค่าปรับเป็นเงิน 4,990,000.-บาท (คํานวนจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หรือชำระ เงินค่าเสียหายครบถ้วน

อนึ่งบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ข้อพิพาทนี้เพิ่งเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทและยังอยู่ในระหว่างทําคํา ตอบรับและทําคําคัดค้านส่งไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการยังไม่ได้แต่งตั้งอนุญาโตของแต่ละฝ่ายแต่อย่างใด บริษัทยังไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการปฏิบัติตามที่กระทรวงฯ ได้อ้างถึงข้างต้นจนกว่าจะจบสิ้นกระบวนการพิจารณาและมี การชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เสียก่อน

 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและไทยคมได้ดําเนินการตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอดแล้ว บริษัทดําเนินการให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ศึกษารายละเอียดในคําเสนอ ข้อพิพาทของกระทรวงฯ และดําเนินการทําคําคัดค้านตามกระบวนการต่อไป หากบริษัทมีความคืบหน้าเป็นประการ ใดจะดําเนินการชี้แจงและรายงานความคืบหน้าต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ทำหนังสือชี้แจงถึง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งข้อพิพาทของบริษัทเรื่องดาวเทียมไทยคม 5

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด