svasdssvasds

EDUCA 2020 จัดเวิร์คชอปอัพเกรดวิชาชีพครู

09 พ.ย. 2563 เวลา 3:40 น.

EDUCA 2020 อัพเกรดวิชาชีพครู จัดเวิร์คชอป 60 กว่าหัวข้อเสิร์ฟ เน้นปรับใช้ได้จริงในยุค New Normal ทั้งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล-การพัฒนาสมรรถนะ-จิตวิทยา-เครือข่ายด้านการศึกษา โดยคณาจารย์ ครูผู้มีประสบการณ์สร้างความสำเร็จในห้องเรียน และครูรุ่นใหม่ที่มาร่วมแชร์องค์ความรู้แบบเต็มอิ่มในวันที่ 25-26 พ.ย.นี้

ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 13 หรือ EDUCA 2020 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ทาง www.educathai.com ซึ่งความพิเศษของงานในปีนี้คือมีค่าลงทะเบียนเพียง 100 บาทและสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมนานาชาติ ฟอรั่มครูใหญ่ ฟอรั่มครุศึกษา และเวิร์คชอปที่มีกว่า 60 หัวข้อ ภายใต้แนวคิด Grow Our Teacher, Inspiring Our Future ชวนทุกคนร่วมสร้างการเติบโตให้กับครู เพื่อสร้างเด็กที่จะเป็นอนาคตร่วมกันของสังคมไทย

EDUCA 2020 จัดเวิร์คชอปอัพเกรดวิชาชีพครู

EDUCA เตรียมหลากหลายประเด็นด้านการศึกษาที่น่าสนใจและตอบโจทย์ทั้งปัจจุบันและอนาคต แชร์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษาและแวดวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อกลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC โดย รศ.ดร.พิมพันธ์เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการโดยใช้ Kyozai Kenkyu ของ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขณะเดียวกัน ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอย่าง Psychology for Positive Learning Classroom โดย ผศ.นพ.พนม เกตุมาน จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช และประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่องการสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทางทางการวิจัยด้านสะเต็มศึกษา โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายตาคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อประสานพลังนวัตกรรมพัฒนาครู: LS - PLC - SLC โดย ผศ.อรรถพลอนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทั้งนั้น ครูสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ซึ่งครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ศาสตร์การสอนสำหรับนักเรียนยุคดิจิทัล, จิตวิทยาเพื่อสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้, ทักษะและสมรรถนะสำคัญสำหรับครูและนักเรียน และความหลากหลายมิติของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยลงทะเบียนเข้าร่วม EDUCA 2020 ได้ที่http://educa2020.educathai.com/ ตั้งแต่วันนี้- 15 พฤศจิกายน นี้

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด