svasdssvasds

คู่ชกแห่งปี 2562 “กฟผ.แบ่งเค้กLNGปตท.แสนล้าน”

01 ม.ค. 2563 เวลา 1:15 น. 1.7k

ถือเป็นอีกคู่ชกของปี 2562 ที่ได้เห็นความขัดแย้งของ 2 องค์กรใหญ่ด้านพลังงานของประเทศ ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ออกมารักษาผลประโยชน์ขององค์กรตัวเอง จากนโยบายการเปิดนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเสรี ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมอบหมายให้กฟผ.ไปทดลองนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี 1.5 ล้านตันต่อปี

ตลอดช่วง 2 ปี ที่กพช.มีมติออกมา การดำเนินงานของกฟผ.มีความคืบหน้าเป็นระยะๆ จนนำไปสู่การเปิดประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีดังกล่าว ในเดือนเมษายน 2562 มีผู้ร่วมเข้าประมูล 12 ราย และมีบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จากมาเลเซีย ได้เสนอราคาต่ำสุด และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายในเดือนกันยายน 2562 ด้วยราคา 7.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ในระยะเวลา 8 ปี

 

คู่ชกแห่งปี 2562 “กฟผ.แบ่งเค้กLNGปตท.แสนล้าน”

เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ล้มการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีดังกล่าว และให้กฟผ.นำเข้าในรูปแบบ Spot ไม่เกิน 200,000 ตันแทน สร้างความไม่พอใจให้กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ.ออกมาต่อต้านมติดังกล่าว โดยพุ่งเป้าไปที่ปตท.เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการล้มมติครั้งนี้ เนื่องจากเสียผลประโยชน์จากการค้าก๊าซแอลเอ็นจี ที่มีสัญญาระยะยาวอยู่แล้ว 5.2 ล้านตัน และรายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติให้กับกฟผ.ลดลง

ที่เห็นได้ชัดการออกมาของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและมีความเห็นเสนอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัย มติกบง.ที่เห็นชอบให้กฟผ. เข้ามาประกอบธุรกิจซื้อขายและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี จากปัจจุบันที่มีปตท. เป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วเข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ.จัดตั้งกฟผ. และขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 75 วรรคสองที่กำหนดห้ามมิให้รัฐและนิติบุคคลมหาชนเข้าประกอบกิจการในทางธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนอย่างชัดเจน

หน้า 8-9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,535 วันที่ 29 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด