svasdssvasds

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

23 ธ.ค. 2562 เวลา 7:55 น. 1.5k

ปิดท้ายส่งปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่  ประมง 22 จังหวัดรวมใจเก็บขยะทะเลอย่างต่อเนื่อง โชว์สถิติ 2 เดือน “ชลบุรี” ชนะเลิศเก็บสูงสุดกว่า 600 กิโลกรัม “อลงกรณ์”ชื่นชม ดันโครงการส่งเสริมผ่านกิจกรรม ‘Sea Zero Waste’ อย่างเป็นรูปธรรมในปี63

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึง โครงการ "Sea Zero Waste" เป็นกิจกรรมดีๆ ของพี่น้องชาวประมงไทย เพื่อทะเลสะอาด ปราศจากขยะ สัตว์น้ำปลอดภัย ในการเก็บขยะทะเลและขยะบนเรือเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทะเลสะอาดสัตว์น้ำปลอดภัย

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

“ผมขอบคุณชาวประมงและสมาคมประมงทุกจังหวัดที่รณรงค์กำจัดขยะมาตลอดดังตัวอย่างในภาพที่ส่งมาให้ดูกันและปี2563 จะมีการขยายความร่วมมือกับทุกภาคีในทุกพื้นที่ทั้งประมงทะเลและประมงเพาะเลี้ยงภายใต้การสนับสนุนของกรมประมงและกระทรวงเกษตรฯ”

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

สอดคล้องกับ มงคล สุขเจริญคณา  ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นนโยบายจากท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม   ในกลุ่มของพี่น้องชาวประมงจึงขอให้กรมประมงร่วมมือกับสมาคมประมง ฯ ร่วมกันรณรงค์โครงการปี2563 ดังนี้ 1.ชาวประมงร่วมใจเก็บขยะจากทะเลและลดการใช้ถุงพลาสติก 2.ชาวประมงร่วมใจปล่อยพ่อ แม่ พันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า ปูทะเล เป็นต้น )รวมทั้งการปล่อยสัตว์น้ำสงวนที่ติดอวนมา เช่นเต่า ฉลามวาฬ โลมาเป็นต้นให้กลับคืนสู่ท้องทะเล และโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่างๆ

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

3.ขยายโครงการธนาคารสัตว์น้ำ เพิ่มขึ้นให้มีในทุกจังหวัด 4.ขอให้ชุมชนประมงชายฝั่ง พัฒนาในเกิดฟิชเชอร์แมน วิลเลจ รีสอร์ท เพื่อเพิ่มช่องทางการมีรายได้เพิ่มของพี่น้องชาวประมงชายฝั่งและสามารถต่อยอดการนำสัตว์น้ำไปประกอบอาหารขายเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยเป็นต้น ดังนั้นขอความร่วมมือสมาชิกชาวประมงช่วยส่งรูปภาพ วิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ข้างต้น ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การทำความดีด้วยใจจิตอาสา ของพี่น้องชาวประมงให้สังคมได้รับรู้ ในมุมดีๆบ้าง

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

อนึ่ง ในรอบ 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค. 62 ) ที่ผ่านมา ปริมาณขยะที่เกิดจากเรือประมงนำกลับเข้าฝั่ง เผยว่า จังหวัดระยอง นำเข้าสูงสุด จำนวน 600.2 กิโลกรัม รองลงมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 559.5 กิโลกรัม และจังหวัดชลบุรี จำนวน 479 กิโลกรัม ตามลำดับ

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

ประมวลภาพตัวอย่างกิจกรรมดีของสมาคมประมง 22 จังหวัด

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

‘อลงกรณ์’ ชื่นชมประมงร่วมใจเก็บขยะทะเล

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด