svasdssvasds

โอนแล้ว 2.4 หมื่นล้าน ประกันรายได้ 5 พืช

20 ธ.ค. 2562 เวลา 8:26 น. 1.8k

  จุรินทร์  โอนแล้ว 2.4 หมื่นล้าน  ประกันรายได้ 5 พืช พร้อม  kick off จ่ายประกันข้าวโพดวันนี้  รวมมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท เกษตรกรปลื้มรับปีใหม่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธาน kick off จ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืช 1ใน 5 ชนิดของโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยรัฐบาลปัจจุบัน และเป็นตัวสุดท้ายที่สามารถทำให้โครงการ ของรัฐบาลโครงการนี้จ่ายเงินให้เกษตรกรครบก่อนสิ้นปี 2562  ทันเป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกร   โดยได้กำหนดวันเริ่มโอนเงินวันแรกคือวันนี้ (20 ธ.ค.2562) และจะทยอยโอนให้ครบโดยจะประกันราคาที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 14.5% โดยมีวงเงินงบประมาณ 900 กว่าล้านบาท

โอนแล้ว 2.4 หมื่นล้าน  ประกันรายได้ 5 พืช

นอกจากนั้นยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เข่นมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย ซึ่งจะอนุญาตให้ทำได้เฉพาะบางจังหวัด เช่น จันทบุรี เชียงราย ตาก นอกจากนั้น ผู้นำเข้าข้าวสาลีจะต้องซื้อข้าวโพดไทยในอัตรา 1:3 รวมทั้งได้กำชับฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดกับการป้องกันการลักลอบการนำเข้า

ส่วนความคืบหน้าของการโอนเงิน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คือ ข้าว จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 4.31 ล้านราย วงเงิน 20,940 ล้านบาท โอนแล้ว 785,408 ราย จำนวนเงิน 16,023 ล้านบาท คิดเป็น 76.52%  ของงบประมาณทั้งหมด   ยางพารา จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 1.7 ล้านราย วงเงิน 23,472.02 ล้านบาท โอนแล้ว 841,390 ราย จำนวนเงิน 5,004 ล้านบาท คิดเป็น 21.32%  ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งผมได้กำชับให้เร่งการตรวจสอบการปลูกยางให้เร็วขึ้น เพื่อจะโอนเงินให้เกษตรกรได้ครบทุกคน

โอนแล้ว 2.4 หมื่นล้าน  ประกันรายได้ 5 พืช

สำหรับปาล์ม มีจำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมดกว่า 3 แสนราย วงเงิน 13,000 ล้านบาท โอนแล้ว 324,286 ราย จำนวนเงิน 2,627 ล้านบาท คิดเป็น 20.21% ของงบประมาณทั้งหมด โดยรัฐบาลมีนโยบายเสริมที่เน้นการป้องกันการลักลอบการนำเข้า และขอให้กระทรวงพลังงานกำหนดให้การใช้น้ำมัน B10 เป็นภาคบังคับ รวมทั้งให้แทงค์น้ำมันปาล์มทุกแห่งติดมิเตอร์ ซึ่งจะเสร็จอีกไม่นานนี้ ทั้งหมดนี้ทำให้ราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.90 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ทำให้อาจไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินส่วนต่าง ณ ตอนนี้

มันสำปะหลัง จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 520,000 แสนราย วงเงิน 9,442 ล้านบาท โอนแล้ว 2,781ราย จำนวนเงิน 63 ล้านบาท คิดเป็น 0.68%  ของงบประมาณทั้งหมด ที่ยังน้อยอยู่ เพราะเกษตรกรยังทยอยขุด ขุดเมื่อไหร่จะโอนเงินทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทำงานได้เร็ว จนเกษตรกรขุดมันไม่ทัน   และสุดท้ายคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีจำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 450,000 แสนราย จะเริ่มโอนงวดแรกวันที่ 20 ธ.ค. นี้  ช่วงบ่าย ให้กับเกษตรกรจำนวน 96,740 ราย จำนวนเงิน 326 ล้านบาท คิดเป็น 24.5% ของงบประมาณทั้งหมด

ทั้งนี้โครงการประกันรายได้ ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด 2.05 ล้านครัวเรือน มีวงเงินรวม 67,778 ล้านบาท โอนแล้ว 24,045 ล้านบาท คิดเป็น 35.48% ของงบประมาณรวมของโครงการประกันรายได้ และยังมีโครงการสินเชื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตและค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรด้วย วงเงินรวม กว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากรวมโครงการสินเชื่อด้วย ทั้งโครงการจะมีวงเงินรวม 120,961 ล้านบาท คิดเป็น 0.74% ของ GDP

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด