svasdssvasds

"ประวิตร" ลั่น! เปิดประมูล 5 G เดือนกุมภาพันธ์ 63

18 ธ.ค. 2562 เวลา 3:00 น. 956

ลั่น! เดือนกุมภาพันธ์2563 เปิดประมูล

 

วันนี้(18 ธันวาคม 2563) ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ,เดอะเนชั่น,ฐานเศรษฐกิจ,คมชัดลึก และ ข่าวหุ้น ได้จัดงานสัมมนา “งาน 5G The New BEGINNING พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย” โดย พลเอกประวิตร  วงษ์สุววรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า ผมในนามของรัฐบาล รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “5G The New Beginning พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย” ในวันนี้ และยิ่งรู้สึกยินดีที่ได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจ แน่นแฟ้น เข้มแข็ง ของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) สำนักงาน กสทช. ร่วมด้วยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจึงถือเป็นกลไกสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยง สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยี 5 จี เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงและทรงอิทธิพลมากที่สุดในยุคนี้ หากเข้าสู่ยุค 5 จี อย่างสมบูรณ์แบบ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ระบบ ในเวลาเดียวกัน ทั้งระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และชีวิตประจำวันของทุกคนในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น ภาคการเงิน การผลิต การเกษตร โลจิสติกส์ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลอมรวมไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมากขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยี 5 จี จึงถือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญของโลก

 "ประวิตร" ลั่น! เปิดประมูล  5 G เดือนกุมภาพันธ์ 63

 "ประวิตร" ลั่น! เปิดประมูล  5 G เดือนกุมภาพันธ์ 63
 

นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5 จี ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทางสังคม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และสังคม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา การสาธารณสุข และการยกระดับสวัสดิการทางสังคม โดยเทคโนโลยี 5 จี จะเชื่อมประสานระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทอย่างไร้พรมแดน ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มการเข้าถึงทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาลผ่านทางไกล เท่ากับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยจะมีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม โดย กสทช. ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5 จี ในภาคส่วนต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย 5 จี เป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศดิจิทัล เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจและสังคมครั้งสำคัญ
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความท้าทายของผู้ประกอบการในการคาดการณ์อนาคตในการวางแผนการใช้งานคลื่นความถี่ การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเครือข่าย ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม ในการประยุกต์ และพัฒนาเทคโนโลยี 5 จี เพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าได้จริง ความท้าทายของภาคประชาชน ในการตระหนักรู้เท่าทัน การใช้งานให้เกิดประโยชน์ มิให้เทคโนโลยีนำเรา ซึ่งการจัดงานสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญ และจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับผมว่า การขับเคลื่อนให้เกิดเทคโนโลยี 5 จี ในประเทศไทย จะสามารถพลิกโฉมเศรษฐกิจของไทยได้ในวงกว้าง ทำให้ประเทศมีความเจริญพัฒนาต่อไป และให้เกิดผลสำเร็จที่จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้การจัดสัมมนาในวันนี้ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ เป็นก้าวที่สำคัญของการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผมขอเปิดการสัมมนา “5G The New Beginning พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย” ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด