svasdssvasds

'วีระศักดิ์' หนุน "Army Land" เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

26 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 น. 1.3k
กระทรวงท่องเที่ยวฯ ผนึกกองทัพบก หนุนวางแผนทำการตลาด-พีอาร์ "โครงการ Army Land" เปิดพื้นที่ทหารจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หวังเพิ่มความหลากหลายต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง นำร่องจัดวิ่งภาคค่ำที่เชียงใหม่

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จากการหารือกับ พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ที่ได้เดินทางเข้าพบที่กระทรวงฯ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ได้มีการร่วมมือถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เกิดประโยชน์จากกิจกรรม ทั้งด้านการผจญภัย การเรียนรู้ การศึกษา การฝึกทักษะ อีกทั้งยังให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมกับงานด้านท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนข้างเคียงในหน่วยที่เข้าร่วมด้วย ซึ่งจะมีได้ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองในทุกภาคของประเทศ

โครงการ Army Land ที่ผู้บัญชาการทหารบกเตรียมการไว้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะร่วมเดินหน้าสนับสนุน ทั้งในด้านการวางแผนร่วมทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ ... การร่วมส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของเหล่าทัพให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
 
'วีระศักดิ์' หนุน "Army Land" เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
 
โดยในวันที่  31 มี.ค. นี้ จะมีการจัดแถลงข่าวที่ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ และวันที่ 7 เม.ย. จะมีกิจกรรมวิ่ง Twighlight เวลา 17.00 น. ที่ห้วยตึงเฒ่าเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างที่ดูแลรักษาโดยกองทัพบก มีความร่มรื่น ปลอดภัย และจะทยอยพัฒนาให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดขึ้น สำหรับในพื้นที่อื่นก็จะมีการจัดกิจกรรมอีกเช่นกัน เช่น ที่ จ.นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และสุราษฏ์ธานี เป็นต้น

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายในเรื่องนี้เพื่อเน้นการมีส่วนร่วม เน้นเพิ่มความหลากหลาย เน้นเรื่องกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำสร้างการพัฒนาต่อยอดสำหรับพื้นที่และชุมชนใกล้เขตทหารต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็จะได้เส้นทางและกิจกรรมสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ นอกจากหลักการเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบแล้ว ยังผนวกเรื่องการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้โดยคนทั้งมวล หรือ Tourism for all ด้วย
 
'วีระศักดิ์' หนุน "Army Land" เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
 
"นอกจากนี้ ยังไม่ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงฯ นายสันติ ป่าหวาย รวบรวมแผนและกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ของกองทัพที่ร่วมในโครงการ Army Land มานำประชุมร่วมกับเครือข่ายในระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อบูรณาการข้อมูล เพื่อให้เกิดการร่วมรับรู้และร่วมใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ต่อไป และเมื่อได้ไปปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมพลศึกษา ก็ขอให้นำงานด้านนันทนาการ ซึ่งมีความหลากหลายมาเสริมเข้าในโครงการนี้ต่อไป" รมต.ท่องเที่ยว กล่าว

'วีระศักดิ์' หนุน "Army Land" เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย