svasdssvasds

"อนุสัญญาซี 188" ยังไม่จูงใจทำงานบน "เรือประมง"

17 มี.ค. 2562 เวลา 11:56 น. 1.4k

ประมงโอด! แรงงานขาดหนักกว่า 2 หมื่นอัตรา ชี้! "อนุสัญญา ซี 188" ยังไม่แผลงฤทธิ์ เรียกตังเกสนใจร่วมทำงาน ... "บิ๊กอู๋" นัดประชุมหารือวันที่ 18 มี.ค. เผยผลดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว (มาตรา 83) ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2562 ได้แค่จิ๊บ ๆ 5 พันอัตรา ผวาเรือจอดลามผลกระทบอาหารทะเลแพง

ที่ประชุมคณะขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว (มาตรา 83) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรรงาน เป็นประธานในที่ประชุม (8 พ.ย. 61) ได้มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล ซึ่งตามแนวทางเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ. 2558 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือรับรองสถานะบุคคล หรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานในกิจการประมงทะเลเป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เป็นใบอนุญาตทำงาน ในส่วนของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง (MOU) จากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 4.2 หมื่นคน
 

"อนุสัญญาซี 188" ยังไม่จูงใจทำงานบน "เรือประมง"

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากผลสรุปการดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เหลือง) ในระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2562 ได้แรงานทั้งหมด 5,075 คน เป็นชาวเมียนมา สูงสุด 2,977 คน รองลงมากัมพูชา 1,966 คน และลาว 132 คน ขณะที่ ความต้องการยังมีมาก ดังนั้น เพื่อลดขั้นตอนปัญาหาต่าง ๆ ทางสมาคมจะเสนอในวันที่ 18 มี.ค. 2562 เพื่อให้ส่งต่อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือ นำเข้าโดยเอ็มโอยู เนื่องจากการเข้าในกรณีดังกล่าวนี้ ยังติดปัญหาเรื่องเอกสารและขั้นตอนภายในศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ที่มีความยุ่งยาก
 

"อนุสัญญาซี 188" ยังไม่จูงใจทำงานบน "เรือประมง"

"อาทิ 1.จัดทำทะเบียนประวัติ โดยสำนักงานทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่น, 2.ตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุข, 3.ตรวจสอบสัญญาจ้าง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 4.สแกนม่านตา โดยสำนักงานจัดหางาน, 5.ทำ Seabook ชั่วคราว ใช้ร่วมเป็นใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) โดยสำนักงานประมงจังหวัด และ 6.รับบัตรสีชมพู ที่สำนักทะเบียน (ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทร.38/1 และ Seabook มาแสดง)"
 

"อนุสัญญาซี 188" ยังไม่จูงใจทำงานบน "เรือประมง"


นายมงคล กล่าวว่า ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลไทยจะได้มีการลงนามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 หรือ C188 มีการเห็นผลบ้างแล้วจากรัฐบาลเมียนมา ที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยส่งแรงงานภาคประมงมาเลย เชื่อว่า ในอนาคตจะเป็นผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่กลับเป็นปัญหาของไทยเองที่มีขั้นตอนยุ่งยากเรื่องเอกสารและเรื่องอื่น ๆ จึงทำให้ล่าช้า และมีจำนวนแรงงานไม่เพียงพอ หากไม่รีบแก้จะส่งผลทำให้มีเรือจำนวนมากต้องจอด ไม่สามารถออกไปทำการประมงได้ปกติ จะส่งผลทำให้อนาคตอาหารทะเลแพงแน่ จะมีผลกระทบกับผู้บริโภคลำดับต่อไป

"อนุสัญญาซี 188" ยังไม่จูงใจทำงานบน "เรือประมง"

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด