svasdssvasds

'ไปรษณีย์ไทย' หนุน "กระเป๋าสาน" สุดว้าว! สร้างรายได้เหยียบแสน

10 มี.ค. 2562 เวลา 1:41 น. 1.2k

'ไปรษณีย์ไทย' เดินหน้าสนับสนุนชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการ "ไปรษณีย์ไทย ... เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ล่าสุด ผลักดัน "กระเป๋าสาน" สุดคลาสสิกของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เสริมช่องทางจัดจำหน่าย สร้างรายได้เติบโตขึ้น 20% ภายใน 2 ปี คิดเป็นรายได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือน

'ไปรษณีย์ไทย' หนุน "กระเป๋าสาน" สุดว้าว! สร้างรายได้เหยียบแสน


นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกชุมชน ผ่านการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ด้วยการดำเนินงานโครงการ "ไปรษณีย์ไทย ... เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ผ่านเครือข่ายศักยภาพของไปรษณีย์ไทย 5,000 แห่ง และบุคลากรคุณภาพของไปรษณีย์ไทยกว่า 30,000 ชีวิต ที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างทุกชุมชนอย่างแข็งขัน

'ไปรษณีย์ไทย' หนุน "กระเป๋าสาน" สุดว้าว! สร้างรายได้เหยียบแสน

สำหรับกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นั้น ไปรษณีย์ไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นสถานที่จุดประกายต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ และสนับสนุนเรื่องการขนส่งและการออกแบบพัฒนาป้ายติดสินค้า พร้อมทั้งนำเข้าจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ : ไทยแลนด์ โพสต์มาร์ท เพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง

'ไปรษณีย์ไทย' หนุน "กระเป๋าสาน" สุดว้าว! สร้างรายได้เหยียบแสน

"กระเป๋าสานจากกระจูด" เป็นสินค้าแฮนด์เมดจากเส้นใยธรรมชาติของต้นกระจูด วัตถุดิบพื้นถิ่นที่คนในชุมชนได้สืบทอดวัฒนธรรมต่อกันมานับสิบปี หลังจากเพิ่มช่องทางการขาย ทั้งออนไลน์ (www.thailandpostmart.com) และออฟไลฟ์ อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบอี-คอมเมิร์ซชุมชน และเว็บไซต์ "ไทยแลนด์ โพสต์มาร์ท" ทำให้มีรายได้เติบโตขึ้นถึง 20% ภายใน 2 ปี หรือคิดเป็นรายได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือน โดยทุก ๆ สัปดาห์ ต้องผลิตเป็นจำนวนกว่า 2,000 - 3,000 ชิ้น ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของลวดลายและรูปทรง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ คือ "กระเป๋าสานลายธรรมชาติ" ที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมใช้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้น

'ไปรษณีย์ไทย' หนุน "กระเป๋าสาน" สุดว้าว! สร้างรายได้เหยียบแสน