svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ถกผ่าคลองจั่น31ต.ค.ยื่น3แบงก์รัฐปล่อยกู้28สหกรณ์3.2หมื่นล้าน

30 ตุลาคม 2561
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผิดนัดชำระหนี้ปี 2561 ต่อเนื่อง หลังค้างงวดที่ 4 เหตุขาดสภาพคล่องหนัก กรมส่งเสริมฯนัด ถกบอร์ดบริหาร-เจ้าหนี้ 31ตุลาคมนี้ ติดตามคืบหน้าแผน หวังช่วยคลองจั่นกลับมาทำธุรกิจ

หลังจากเจ้าหนี้รายย่อย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น(สคจ.)ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ม.44 สั่งให้ 3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ให้เร่งรัดติดตามคดีฟอกเงิน 13,000 ล้านบาท หลังจากที่เห็นเจ้าหนี้รายย่อยยื่นฟ้องอดีตผู้บริหาร สคจ. 10 คดี แต่มีความคืบหน้าเพียง 2 คดีในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่สคจ.ประสบปัญหาสภาพคล่องจนต้องเข้าฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของสคจ. มูลหนี้ 13,503 ล้านบาท คิดเป็น 83.57% ของมูลหนี้ 16,618 ล้านบาท ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผน โดยแบ่งเจ้าหนี้เป็น 12 กลุ่มและกำหนดระยะเวลา 26 ปีที่จะชำระหนี้ครบตามแผน แต่เพียง 2 ปีเศษสคจ.ผิดนัดชำระหนี้โดยตามแผนจะชำระหนี้ 2 งวดคือ มิถุนายนและธันวาคม เริ่มปีแรกปี 2559 แต่ถัดมาปี 2560 ชำระเพียงบางส่วนคือ 25% ของมูลหนี้ราวเกือบ 600 ล้านบาท เนื่องจากขาดสภาพคล่อง และยังคงผิดนัดชำระหนี้ต่อเนื่องมาในงวดที่ 5 และ 6 ของปี 2561

MP24-3413-A
สาเหตุหลักของการผิดนัดชำระหนี้ มาจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเช่น แผนขายที่ดิน 2แปลงโดยกรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาด ราคากลางประมาณกว่า 300 ล้านบาท ยังไม่มีความคืบหน้าส่วนกรณีสคจ.ขอเฉลี่ยทรัพย์จนชนะคดี แม้สามารถเพิกถอนอายัดทรัพย์ได้ แต่ยังไม่สามารถนำที่ดินออกขาย เนื่องจากมีสหกรณ์เจ้าหนี้ร้องคัดค้าน หรือ โครงการสยามเทอร์มินอล เวิลด์ ซึ่งเป็นแผนสร้างรายได้จากการนำตึกยู ทาวเวอร์ พัฒนาหารายได้และข้อเรียกร้องขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐยังอยู่ในภาวะเงียบ
ดังนั้น เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม กรมส่งเสริมสหกรณ์โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร สคจ. โดยให้เวลาคณะกรรมการบริหาร 5 เดือนจากเดือนพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และจะนัดประชุมความคืบหน้าวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561นี้

[caption id="attachment_338454" align="aligncenter" width="503"] วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์[/caption]

นายวิศิษฐ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ที่จะหารือในวันที่ 31 ตุลาคม ส่วนหนึ่งเป็นการสอบถามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการว่า ติดขัดอย่างไร โดยจะมีตัวแทนจากคณะกรรมการเจ้าหนี้และคณะกรรมการบริหารแผนร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ เพราะเท่าที่รับทราบ กรมบังคับคดีจะประกาศขายทอดตลาดที่ดิน 2 แปลงเป็นครั้งที่ 3 หลังจากได้ดำเนินไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ผู้ซื้อไม่เสนอราคาเข้ามา ทำให้สคจ.ไม่มีเงินจ่ายค่างวดเดือนมิถุนายนตามแผน และยังประสานไปที่ดีเอสไอและปปง.เพื่อขอให้ทั้ง 2 หน่วยงานเพิกถอนอายัดทรัพย์ เพื่อให้กรมบังคับคดีนำออกประมูลขาย ให้สามารถนำเงินมาใช้จ่ายค่างวดแก่บรรดาเจ้าหนี้
“ที่ประชุมยังต้องหารือเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของสคจ.เนื่องจากแผนเดิมกำหนดต้องชำระค่างวด 6 เดือน 1 ครั้ง แต่ต้องใช้เวลาจากเงื่อนไขกฎหมาย โดยเฉพาะกระบวนการนำทรัพย์สินออกประมูลขาย เบื้องต้นจึงจะขอคุยกับเจ้าหนี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะขอพักหนี้บางส่วน หากสามารถบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงแผนใหม่จะได้เสนอศาลพิจารณาในขั้นตอนต่อไป”
สำหรับแนวทางการฟื้นฟูกิจการของสคจ.นั้นเตรียมการทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวไว้ โดยระยะสั้น ผู้บริหารแผนพยายามสืบทรัพย์ต่างๆ เพื่อนำออกขาย แต่ต้องใช้เวลา เพราะต้องทำควบคู่กับกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนระยะกลางคือ ความพยายามที่จะประชุมหาแนวทางปรับปรุงหรือแก้ไขแผนฉบับเดิม หากผลเจรจากับเจ้าหนี้ให้พักชำระหนี้ได้ ก็จะสรุปประเด็นแผนฉบับปรับปรุงเสนอต่อศาลล้มละลายกลางพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาสู่การปฏิบัติ

[caption id="attachment_338423" align="aligncenter" width="335"]  เพิ่มเพื่อน [/caption]

ส่วนระยะยาวนั้น มีข้อสรุปเกี่ยวกับให้คณะกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุนลงนามในหนังสือถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 3 แห่ง ธนาคารกรุงไทย ออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับสหกรณ์ 28 แห่งวงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปปล่อยกู้หมุนเวียนกับสมาชิก ขณะที่สคจ.จะขอ 1% ต่อปีของผลตอบแทนที่ได้รับจากการปล่อยกู้ มาเป็นเงินสภาพคล่องให้กับสคจ. เพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟูกิจการสคจ.ให้สามารถกลับมาเดินหน้าธุรกิจต่อไปในอนาคต
สอดคล้องกับนายประมูล ศรีชนะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรกล่าวว่า สหกรณ์ครูยโสธร ปีนี้ยังไม่ได้รับชำระค่างวด จากกำหนดจ่ายปีละ 2 งวด ซึ่งปัจจุบัน มีมูลหนี้คงเหลือ 850 ล้านบาทเฉพาะเงินต้น ซึ่งสมาชิกเองเรียกร้องขอรับเงินคืน แต่ยังล่าช้าในขั้นตอนการขายทรัพย์ที่ทำไม่ได้ตามแผน ซึ่งล่าสุดจะนัดประชุมหารือปลายเดือนตุลาคม หลังจากเสร็จประชุมใหญ่สหกรณ์ทั่วประเทศในวันที่ 27ตุลาคมนี้

หน้า 23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ฉบับที่ 3,413 วันที่ 28 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

595959859